LIVEBLOG/ Coronavirus COVID-19 & events in België

Welke gevolgen heeft het coronavirus op jou en het feest of evenement dat je plande? We proberen je in onze liveblog zo goed mogelijk op de hoogte te houden over de meest recente ontwikkelingen en richtlijnen met betrekking tot de organisatie van feesten en evenementen.

Foto (boven): Event Planner: Event Masters - Fotograaf: Sven Van Gestel Photography

Dinsdag 12 januari - Coronamaatregelen verlengd tot 1 maart in ministerieel besluit, 'maar dat wil weinig zeggen'

In het Staatsblad is een nieuw ministerieel besluit verschenen over de coronamaatregelen in ons land. "De maatregelen zijn van toepassing tot 1 maart 2021", staat er helemaal onderaan te lezen. Vooralsnog waren de coronamaatregelen geldig tot 15 januari. 

Zijn de maatregelen dan plots verlengd? Neen. Bij het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) reageert men dat het ministerieel besluit moet 'zorgen voor de continuïteit'. De verlenging is nodig om de maatregelen rechtsgeldig te houden, klinkt het, maar verder wil de datum weinig zeggen. Het volgende Overlegcomité staat gepland op 22 januari, dan zullen de regeringen bekijken of er versoepelingen (of verstrengingen) kunnen komen.

(Bron: De Morgen)


Dinsdag 27 oktober - Dit heeft de Vlaamse regering beslist:

"Cultuur: alle evenementen worden geschrapt." De eventsector wordt vanaf vrijdag 30 oktober 18u dus volledig stilgelegd. 


Vrijdag 23 oktober - Het overlegcomité kondigde zonet nieuwe, verstrengde coronamaatregelen aan 

De belangrijkste update voor de eventsector is wellicht dat de uitzonderingsmaatregel waarvan tot heden sprake was, om indoor events met meer publiek mogelijk te maken, nu ook wordt ingetrokken. In theaters, bioscopen en concertzalen zijn nooit meer dan 200 toeschouwers toegelaten. 


Maandag 19/10 - Update van de coronalijn info:

Evenementen zijn toegelaten onder strikte voorwaarden.

Het is verplicht om een mondmasker te dragen wanneer het protocol het voorschrijft en in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Het ter plaatse aanbieden en nuttigen van drank en voeding is verboden.

Het maximaal aantal aanwezigen verschilt naargelang het evenement binnen of buiten plaatsvindt.

 • Buiten: Maximaal 400 personen. Een protocol kan een publiek van meer dan 400 personen toelaten onder de voorwaarde dat één compartiment maximum 200 personen mag bevatten.
 • Binnen: Maximaal 40 personen, een protocol voor een specifieke sector of activiteit kan afwijken van het maximum van 40 personen.

De protocollen die reeds gelden op 18 oktober 2020 blijven van toepassing tot en met 23 oktober 2020.

Om de verdere verspreiding van het virus te beperken moet elk evenement een bepaalde set regels volgen.

 • Voor evenementen op de openbare weg volstaat het om:

 • Voor evenementen niet op de openbare weg en waarvoor geen protocol van toepassing is, dienen de negen minimale regels te worden gerespecteerd (artikel 5 van het ministerieel besluit).

 • Eenmalige evenementen Een online toepassing (Covid Event Risk Model) is beschikbaar gesteld (www.covideventriskmodel.be), deze dient als referentie voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Het is de taak van de organisator om alle gegevens in de toepassing in te vullen en de resultaten (in de vorm van een certificaat) aan de gemeentelijke overheid te bezorgen. Een positief resultaat van de CERM geeft enkel een indicatie en is dus geen automatische toestemming. De gemeentelijke overheid neemt de resultaten op in de multidisciplinaire risicoanalyse voor het nemen van de toelatingsbeslissing.

  • Op de openbare weg:

   • CERM is verplicht
   • Sector- en CERM protocollen van toepassing
   • Toestemming burgemeester is noodzakelijk
  • Niet op de openbare weg:

   • CERM aanbevolen
   • Acht minimale regels van toepassing.
 • Evenementen op regelmatige basis

Voor de evenementen die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren als theaters, bioscopen, stadions, congreszalen werden protocollen vastgelegd met de betrokken ministers. De protocollen die reeds gelden op 18 oktober 2020 blijven van toepassing tot en met 23 oktober 2020.

Uitzonderingen voor permanente infrastructuren: De bevoegde gemeentelijke overheid kan de uitbaters van permanente infrastructuren toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het aantal personen voorzien hierboven in akkoord met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient gericht te worden aan de bevoegde burgemeester. De toelatingen die werden verleend in toepassing van artikel 12 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 gelden tot en met 23 oktober 2020. Voor de permanente indoorinfrastructuren blijven de toelatingen geldig na 23 oktober 2020 in de mate dat deze niet afwijken van het ministerieel besluit en het geldende protocol.

Voor huwelijken (& privé events) gelden de maatregelen die worden beschreven op de House of Weddings Liveblog.


Donderdag 20/8 - Update door de Nationale Veiligheidsraad

Een eerste stap richting goed nieuws voor de evenementensector:

"Het maximaal aantal toegelaten mensen in een publiek – bij sportwedstrijden bijvoorbeeld, in het theater of bij andere cultuur-activiteiten, gebedshuizen, congreszalen, auditoria - wordt uitgebreid tot 200 personen binnen en 400 personen buiten. Het dragen van een mondmasker is nog steeds verplicht. Dit maximumaantal kan alleen worden bereikt op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften en protocollen strikt worden nageleefd.

Vanaf 1 september zal ook de mogelijkheid worden ingevoerd om hiervan af te wijken, en dus hogere aantallen aanwezigen aan te vragen. De bevoegde burgemeester kan de aanvraag bekijken en de bevoegde minister kunnen vervolgens de finale toelating geven. Dit maakt het mogelijk om voor de permanente infrastructuren de regels aan te passen zonder de veiligheid in het gedrang te brengen."

Enkel privé events zoals huwelijksfeesten of verjaardagen vallen nog onder de 10p restrictie. 

Plan jij binnenkort een event? Start dan nu met je checklist!


Maandag 17/8 - Donderdag 20/8 nieuwe Nationale Veiligheidsraad

Donderdag vindt een nieuwe Nationale Veiligheidsraad plaats. We hopen op perspectief, duidelijkheid en versoepelingen voor evenementen. We houden jullie via deze Liveblog op de hoogte van de laatste updates. 


Donderdag 13/8 - We krijgen vaak vragen over wat nu wel/niet mag, op vlak van evenementen - we hernemen de Coronalijn info daarom nog even hier:

1. Evenementen zijn toegelaten onder strikte voorwaarden:

Elke bezoeker van een evenement is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk alternatief in stof. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Voor alle evenementen geldt een capaciteitslimiet van:

 • 100 personen binnen ;
 • 200 personen buiten .

Om de verdere verspreiding van het virus te beperken moet elk evenement een bepaalde set regels volgen.

 • Voor evenementen op de openbare weg volstaat het om staan de regels vermeld in:

 • Voor evenementen niet op de openbare weg en waarvoor geen protocol van toepassing is, dienen de acht minimale regels te worden gerespecteerd. Ter herinnering deze acht minimale regels zijn:

  • De onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding;
  • Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
  • Mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de onderneming of vereniging en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
  • De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
  • De onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, ter beschikking van het personeel en de klanten;
  • De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  • De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats;
  • Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.

Indien voeding en dranken voor consumptie ter plaatse worden aangeboden moet het protocol van toepassing en de horecaregels worden gerespecteerd.

Tot slot mogen evenementen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

 • Eenmalige evenementen Een online toepassing (Covid Event Risk Model) is beschikbaar gesteld (www.covideventriskmodel.be), deze dient als referentie voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Het is de taak van de organisator om alle gegevens in de toepassing in te vullen en de resultaten (in de vorm van een certificaat) aan de gemeentelijke overheid te bezorgen. Een positief resultaat van de CERM geeft enkel een indicatie en is dus geen automatische toestemming. De gemeentelijke overheid neemt de resultaten op in de multidisciplinaire risicoanalyse voor het nemen van de toelatingsbeslissing.

  • Op de openbare weg:

   • CERM is verplicht
   • Sector- en CERM protocollen van toepassing
   • Toestemming burgemeester is noodzakelijk
  • Niet op de openbare weg:

   • CERM aanbevolen
   • Acht minimale regels van toepassing.
 • Evenementen op regelmatige basis Voor de evenementen die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren als theaters, bioscopen, stadions, congreszalen werden protocollen vastgelegd met de betrokken ministers en de experten van GEES.

2. Conferenties zijn toegelaten:

Conferenties worden beschouwd als een evenement en kunnen georganiseerd worden volgens de geldende regels voor evenementen hierboven vermeld. Indien voeding en dranken voor consumptie ter plaatse worden aangeboden moet het protocol van toepassing en de horecaregels worden gerespecteerd. Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht om een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in conferentiezalen en auditoria. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. In deze locaties mag het masker worden verwijderd door een persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken. Indien de consumptie plaatsvindt in een horecazaak, zijn de horecaregels (hierboven beschreven) van toepassing. In de niet publiek toegankelijke delen van conferentiezalen en auditoria is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

3. Catering kan, op een éénmalig evenement:

Catering is toegestaan indien de regels voor de horeca worden gerespecteerd.

4. Mbt gezeten recepties en banketten:

De geldende regels verschillen naargelang het gaat over een receptie of banket met privékarakter of over een gezeten receptie of banket toegankelijk voor het publiek.

Onder een receptie of banket met privékarakter wordt verstaan: er is geen vrije toegang, het vindt plaats op uitnodiging en is gericht op de familiale, vrienden- of professionele kring. Voorbeelden zijn huwelijksrecepties, babyshowers, koffietafels of bedrijfsfeestjes voor personeelsleden. Banketten of recepties georganiseerd door een vereniging voor hun leden worden ook als een receptie of banket met privékarakter beschouwd.

Andere recepties en banketten (zoals buurtfeesten, eetfestijnen, bedrijfsfeesten waar externen worden uitgenodigd,…) worden beschouwd als toegankelijk voor het publiek.

De regels van toepassing voor recepties en banketten met privékarakter :

 • Recepties en banketten met privékarakter kunnen plaatsvinden voor personen die onder hetzelfde dak wonen met maximum vijf steeds dezelfde personen met een maximum van 10 personen in totaal. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in deze vijf personen (toepassing van de regels van de sociale bubbel).

 • De recepties en banketten moeten georganiseerd worden volgens het geldende protocol wanneer ze in een publiek toegankelijke plaats doorgaan.

De regels van toepassing voor recepties en banketten toegankelijk voor het publiek :

De banketten en recepties toegankelijk voor het publiek worden beschouwd als evenementen en dienen dus de regels die van toepassing zijn voor evenementen te volgen. Recepties en banketten mogen niet plaatsvinden tussen 1u ’s nachts en 6 uur ’s morgens. Het maximum aantal aanwezigen is 100 binnen en 200 buiten. De regels voor horeca zijn eveneens van toepassing:

 • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter ;
 • een maximum van tien personen per tafel is toegestaan;
 • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
 • elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
 • het dragen van een mondmasker door het zaalpersoneel is verplicht (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
 • het dragen van een mondmasker door het keukenpersoneel is verplicht (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
 • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
 • terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;
 • De contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

Het personeel van de professionele traiteur/catering wordt niet meegerekend bij het aantal genodigden.

5. Wat met privé recepties en banketten - zo ook huwelijken?

Aangezien het gaat om een receptie of banket met privékarakter is de regel van de sociale bubbel van toepassing, dus maximum 10, ongeacht de plaats waar dit wordt georganiseerd.

6. Mag er bij een receptie of banket een buffet worden georganiseerd?

Dit is toegelaten op een receptie of banket met privékarakter omdat de genodigden niet gehouden zijn aan de verplichting om aan tafel te blijven zitten. Het maximum aantal genodigden (inclusief de gastheer/vrouw) is 10 personen. Het buffet moet wel georganiseerd worden door een professionele catering/traiteur en het protocol van toepassing op de cateringsector dient gerespecteerd te worden. Dit protocol voorziet bijvoorbeeld dat de genodigden geserveerd worden door personeel en wordt elke service gedaan in individuele wegwerpschotels.

7. Mag men dansen op een receptie of banket?

Nee, dansen op een receptie of banket is niet toegestaan. Echter, op een privé-receptie of -banket kunnen alleen mensen worden uitgenodigd die deel uitmaken van de sociale bubbel, contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd dient te worden gerespecteerd.

8. In welke gevallen moet de Covid Event Risk Model gebruikt worden?

Deze toepassing moet gebruikt worden voor:

 • alle evenementen, voorstellingen, sportwedstrijden;
 • of op de openbare weg;
 • betogingen;

 • sportcompetities

 • met meer dan 200 deelnemers;
 • of op de openbare weg;

Het is de taak van de organisator om alle gegevens in de toepassing in te vullen en de resultaten (in de vorm van een certificaat) aan de gemeentelijke overheid te bezorgen. Het resultaat van de CERM is indicatief, het helpt de organisator om extra gepaste maatregelen te identificeren om te waken over de veiligheid van de bezoekers. Het helpt de gemeentelijke overheid met het nemen van de toelatingsbeslissing. In alle andere gevallen is het aanbevolen aan de organisator om de CERM tool te gebruiken om de gepaste maatregelen te identificeren, het gebruik is evenwel niet verplicht.


Maandag 27/7 - De Nationale Veiligheidsraad schroeft het aantal aanwezigen op events terug, en dit voor de komende 4 weken (tot einde augustus):

De Veiligheidsraad vraagt de lokale autoriteiten dat ze alle evenementen in hun gemeente opnieuw nakijken en als er risico zou zijn te annuleren. De grote evenementen worden verkleind, het aantal toeschouwers wordt gehalveerd.

Voor grotere evenementen binnen zullen tot 100 mensen toegelaten worden, buiten gaat het tot 200 mensen. Op deze evenementen zijn mondmaskers verplicht. Andere niet-begeleide activiteiten, zoals huwelijken, banketten, recepties… worden beperkt tot 10 personen. Kinderen jonger dan 12 hoeven niet meegeteld te worden.

Voor zomerkampen voor jongeren, stages en speelpleinwerking telt deze regel niet. De organisatie van begeleide activiteiten zoals sporten, verandert niet.


Woensdag 15/7 - De Nationale Veiligheidsraad stelt haar beslissing ivm verdere versoepelingen uit naar volgende donderdag 23/7

Premier Wilmès: "Tot nu hebben we de beslissing over het al dan niet openen van een nieuwe fase altijd genomen een paar dagen voor ze zou ingaan. Dat zullen we ook nu doen. We zullen dus volgende week donderdag, 23 juli, inschatten of de epidemiologische situatie ons toelaat verder te gaan. Om dat te kunnen doen, mag de trend niet erger worden." 

We hopen dat de trend mbt de besmettingen verder zal dalen, oa door de beslissing om mondmaskers vanaf 11/7 verplicht te dragen in bepaalde publieke ruimtes. Lastig voor alle opdrachtgevers en professionals die op de versoepeling van 50p naar 100p rekenen vanaf 1/8! We tellen ongeduldig en hoopvol af naar 23/7...


Dinsdag 30 juni - het langverwachte MB werd zonet gepubliceerd!

Art. 11. § 1. Behoudens andersluidende bepaling voorzien door dit
besluit, zijn samenscholingen van meer dan 15 personen enkel
toegelaten onder de voorwaarden voorzien en voor de activiteiten
toegelaten door dit artikel.

§ 2. (...)

§ 3. Een maximum van 50 personen tot en met 31 juli 2020 en van 100
personen tot en met 31 augustus 2020 mag gezeten recepties en
banketten, met privékarakter, bijwonen, die worden verzorgd door een
professionele catering/traiteur onderneming, met naleving van de
modaliteiten voorzien in artikel 5, 1° tot en met 3° en 5° tot en met 9°
en onverminderd artikel 4, lid 2, 1° en 5° tot en met 8° of het
toepasselijke protocol.

§ 4. (...)

§ 5. Een publiek van maximum 200 personen tot en met 31 juli 2020 en
van maximum 400 personen vanaf 1 augustus 2020 mag evenementen,
voorstellingen, gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het
publiek, en wedstrijden bijwonen, voor zover deze binnen worden
georganiseerd met naleving van de modaliteiten voorzien in artikel 4,
lid 2, of in het toepasselijke protocol, en onverminderd artikel 5.

Een publiek van maximum 400 personen tot en met 31 juli 2020 en
van maximum 800 personen vanaf 1 augustus 2020 mag evenementen,
voorstellingen, gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het
publiek, en wedstrijden bijwonen, voor zover deze buiten worden
georganiseerd met naleving van de modaliteiten voorzien in artikel 4,
lid 2, of in het toepasselijke protocol, en onverminderd artikel 5.

Wanneer een evenement, voorstelling, gezeten receptie of banket
toegankelijk voor het publiek, of wedstrijd wordt georganiseerd voor
een publiek van meer dan 200 personen of op de openbare weg, is de
voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid
overeenkomstig artikel 13 vereist.


Donderdag 25 juni - sector protocol Feestzalen & Catering

Ter info: om een veilige heropstarte van feestzalen en cateraars te kunnen garanderen, voegde HorecaVlaanderen gisteren onderstaand opstartprotocol toe aan haar website: https://heropstarthoreca.be/feestzalen-en-catering/


Woensdag 24 juni / 20u - ZONET KREGEN WE GOED NIEUWS! 

In navolging van de Nationale Veiligheidsraad deze middag krijgen we nu door:

Catering is toegestaan voor evenementen tot 200p/400p en vervolgens tot 400p/800p.

De drempel van 50 personen geldt alleen voor reserveringen voor privé-evenementen in feestzalen. (in juli, nvdr)

Hier zijn de elementen:

Organisatie van evenementen / Activiteiten in aanwezigheid van een publiek

Verbod op grootschalige evenementen :

Gezien het feit dat

 • evenementen (waaronder feesten, festivals, sportevenementen, conferenties, enz.), als ze op grote schaal worden georganiseerd en in omstandigheden waarin de fysieke afstand niet altijd kan worden gehandhaafd, risicovolle plaatsen zijn voor de overdracht van het virus vanwege de drukte op bepaalde plaatsen, het schreeuwen, zingen, dansen, samen eten en drinken, enz.
 • voor binnenevenementen er extra zorgen zijn over een adequate ventilatie van het gebouw.

handhaaft de Nationale Veiligheidsraad het verbod op grootschalige evenementen tot 31 augustus.

Toegestane activiteiten in de aanwezigheid van een publiek :

Er zijn drie soorten: vaste infrastructuur, eenmalige evenementen, demonstraties.

Het volgende is van toepassing op alle drie de soorten activiteiten:

 • Juli: maximaal 200 personen binnen/ 400 personen buiten 
 • Augustus: maximaal 400 personen binnen/800 personen buitenshuis
 • September: een besluit wordt vóór 15 juli genomen.

Kleine evenementen kunnen veilig worden georganiseerd, op voorwaarde dat de 6 Gouden Regels te allen tijde kunnen worden gevolgd. Dit houdt in dat er specifieke maatregelen moeten worden genomen met betrekking tot de algemene planning, het beheer van het publiek, de fysieke afstand, de opstelling van de zitplaatsen op afstand, de bediening van eten en drinken, ...

Voor specifieke risicoactiviteiten die op het podium plaatsvinden (bijv. zang, muziek, dans, theater) moeten te allen tijde sectorspecifieke protocollen in acht worden genomen. Voor cateringdiensten zijn HoReCa protocollen van toepassing.

Vanaf 1 juli zal de onderstaande matrix online beschikbaar en vrij toegankelijk zijn. Deze zal vergezeld worden van een online gids "Hoe organiseer je een evenement in COVID-tijd". Dit instrument kan worden aangepast aan nieuwe kennis of aan de evolutie van epidemieën.

Een positieve evaluatie van dit instrument beschrijft alleen de relatieve veiligheid met betrekking tot de overdracht van COVID.

Deze positieve evaluatie leidt niet automatisch tot de goedkeuring van het evenement, aangezien er ook aanvullende regels voor de veiligheidsevaluatie (bv. brandpreventie) en een maximaal aantal toeschouwers moeten gelden."


SAMENGEVAT:

Vanaf 1 juli mogen weer:
- Indoor 200p, met catering (nog geen privé/trouwfeesten)
- Outdoor 400p, met catering (incl privé/trouwfeesten, in een feesttent 'bij een feestzaal, niet op privé domein')
- Steeds met CERM (Event matrix - vanaf 1/7 beschikbaar)
- Feestzalen tot max 50 personen*

Vanaf 1 augustus mogen weer:
- Indoor 400p, met catering (incl privé/trouwfeesten, via gelijkschakeling met 'evenementen')
- Outdoor 800, met catering (incl privé/trouwfeesten, via gelijkschakeling met 'evenementen')
- Grotere aantallen kunnen mits toestemming
- Steeds met CERM

Het énige dat tot 31/8 niét mag: event met dansfeest. 

De aantallen voor september volgen minimaal deze van augustus en voor de vaste lokaties worden aparte protocollen met hogere aantallen ontwikkeld. Meer duidelijkheid uiterlijk voor sept rond 15/07.


Het was een dag van zoeken, vandaag. Van fragmentarische berichtgeving via verschillende bronnen - maar het lijkt erop dat we vanavond toch goed nieuws krijgen...

We wensen jullie enorm veel succes, plezier en geluk toe in het heropstarten van jullie planning en het uitkijken naar jullie feest of event!!! 

Woensdag 24 juni | 14u - Op de persconferentie na de Nationale Veiligheidsraad gaf Premier Sophie Wilmès volgende versoepelingen door die betrekking hebben op events:

Vanaf 1/7 gaat fase 4 van kracht:

 • Feestzalen mogen heropenenen met een limiet van 50 personen (de maatregel mbt verbod op dansfeest blijft tot 31/8 gelden)
 • Events met publieke aanwezigheid 
  • Vanaf 1/7: tot 200p binnen, 400p buiten (strenge voorwaarden dienen te worden gerespecteerd)
  • Vanaf 1/8: tot 400p binnen, 800p buiten (indien gezondheidsituatie ok blijft) 

We blijven met vragen zitten!

(!) We belden net met de Eventsector Taskforce: er mogen 200p aanwezig zijn op een conferentie, maar er mag maximum eten en drank worden geserveerd tot 50p... 

(!) Marc Van Ranst gaf na de persco een nuancering aan: volgens hem is het een misverstand dat er bij 200p aanwezigen geen catering zou mogen worden aangeboden aan die 200p. To be continued... 

(!) Vanaf 1/7 zal je de Evenementenmatrix online kunnen invullen. Krijg je groen licht, dan kan je event plaatsvinden vanaf 2/7, maar de bovengenoemde regels zullen nog van kracht zijn - tot nader order. 

Vanaf 1/8:

 • Er werd tijdens deze specifieke persco geen perspectief gegeven 'vanaf 1/8'

We streven ernaar jullie hier asap antwoorden te bieden op de openstaande vragen.

We houden jullie op de hoogte. 


Woensdag 24 juni - Om 14u vindt zometeen de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad plaats

"De persconferentie na de Nationale Veiligheidsraad zal plaatsvinden om 14 uur" (Bron: Twitter Sophie Wilmès)

🤞🤞🤞 F I N G E R S C R O S S E D 🤞🤞🤞

​​​​​​​

Maandag 25 mei / Nu woensdag Nationale Veiligheidsraad

Nu woensdag komt de Nationale Veiligheidsraad samen.

We lazen al:
‘Centraal staan de culturele sector, de sport en de horeca’, kondigt premie Sophie Wilmès (MR) aan in een persbericht. ‘Er zal ook bekeken worden wanneer en in hoeverre het mogelijk is om meer sociale contacten toe te laten, religieuze ceremonies opnieuw te laten plaatsvinden en evenementen van een bepaalde grootte te laten doorgaan.’ Lees hier het hele artikel.

(Niet zeker of we nu woe 27/5 dan wel 3/6 zullen weten hoe het voor ons zit - we'll keep u posted!)

Donderdag 21 mei / Minister-president Jan Jambon kondigde zonet op de radio aan dat de Nationale Veiligheidsraad zich nu snel zal uitspreken over een lange termijn-plan voor de evenementensector.

Zodra we meer info krijgen, posten we deze hier!

Intussen, ter informatie/inspiratie:

Horeca Vlaanderen lijst duidelijk op welke principes zij zullen hanteren voor een veilige heropstart. Zeker de moeite om eens door te nemen, en te bekijken wat voor jouw geplande evenement handig kan zijn om mee rekening te houden?

Woensdag 13 mei / De Nationale Veiligheidsraad gaf zonet in haar persconferentie haar akkoord op huwelijksceremonies en begrafenissen tot 30p vanaf as maandag 18/5, maar schort events op tot 30/6.

Alles onder voorbehoud van respect voor social distancing. Er mag nog geen receptie worden gegeven na de ceremonie, en 'events' zijn opgeschort tot einde juni.

Foto- en videografen kunnen alvast wel terug opstarten, alsook de partners met beroepen die social distancing kunnen garanderen. Klanten thuis of in je atelier ontvangen mag intussen ook weer (lees hier meer).

Vanaf 8/6 zullen 'events' verder worden besproken. Premier Wilmès waarschuwt dat vóór de zomer geen 'terugkeer naar normaliteit' kan worden verwacht.

Our thoughts:

 • We zijn, samen met jullie, teleurgesteld dat 'geen events tot 30/6' kunnen plaatsvinden.
 • We zijn positief gestemd over de snelle versoepeling naar 30p, die sneller komt dan verwacht (8/6).
 • We hopen dat 'geen events tot 30/6' een prelude mag zijn voor verdere versoepeling in de komende weken - hopelijk vanaf 1/7 naar 100p mét aangepast 'feest', zoals in Nederland het geval is.

Hang in there!

Maandag 11 mei / Fase 1b van de exitstrategie treedt in werking

Op woensdag 6 mei kwam de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar om de werking van een nieuwe fase van de afbouwstrategie te bespreken. Deze gaat vanaf vandaag, 11 mei van start, op voorwaarde dat de cijfers over de ontwikkelingen van COVID-19 het toelaten. Gelukkig voor ons, is dit het geval.

Ten eerste werd een uitbreiding van de sociale contacten toegestaan. Elk gezin mag vanaf nu maximaal vier personen (altijd dezelfde) ontvangen, op voorwaarde dat die personen ook integraal voor dat gezin kiezen. Op deze manier worden ‘bubbels’ gecreëerd die de verspreiding van het virus zoveel mogelijk proberen beperken. Er moet echter nog rekening gehouden worden met de social distancing regels, en bezoek in de tuin of op het terras wordt aangeraden.

Ook de winkels mogen opnieuw openen, wederom met strikte inachtneming van bepaalde regels.

Jammer genoeg krijgen bars en restaurants, maar ook de feest-, recreatieve- en culturele sector (nog) geen uitsluitsel. In afwachting tot de volgende fase van het exitplan, wordt de haalbaarheid bepaald voor het terug opstarten van kapperszaken, markten, daguitstappen, en dergelijke. Er zou ook beslist worden over een uitbreiding van het aantal aanwezigen op bruiloften en begrafenissen.

We hopen dus snel meer duidelijkheid te krijgen!

Vrijdag 24 april / De Nationale Veiligheidsraad beslist over de eerste stappen van een mogelijke exitstrategie na 3 mei.

Het verdict:

De huidige regels blijven van kracht, ongeacht in welke afbouwfase we ons bevinden (bv. social distancing, regelmatig de handen wassen…)

Mondmaskers worden de norm. Het bedekken van mond en neus staan centraal in de afbouwstrategie die de Nationale Veiligheidsraad voor ogen ziet. Dit wordt aanbevolen in openbare ruimtes, maar verplicht op het openbaar vervoer voor gebruikers van 12 jaar en ouder.

Fase 1a, vanaf 4 mei: Telewerk blijft voorlopig de norm. Indien dit niet kan, kunnen bedrijven, mits het volgen van de opgelegde gezondheidsmaatregelen, terug opstarten. Stoffenwinkels mogen de deuren openen, omdat zij noodzakelijk zijn voor het produceren van zelfgemaakte mondmaskers. Fysieke activiteit in openlucht met maximaal twee personen is toegestaan, mits het respecteren van social distancing.

Fase 1b, vanaf 11 mei: Winkels mogen terug open, ongeacht hun grootte of sector, indien ze voldoen aan de opgelegde voorwaarden.

Fase 2, vanaf 18 mei: De heropening van musea kan overwogen worden onder voorwaarden. Verder kunnen ploegsporten mogelijk worden in de buitenlucht en zullen bepaalde studiejaren in scholen de lessen kunnen hervatten. Ook beslissingen over het houden van privé-bijeenkomsten, het toegestane aantal personen aanwezig bij huwelijken en begrafenissen, en dagtrips in eigen land worden mogelijks besproken.

Fase 3, ten vroegste vanaf 8 juni: de modaliteiten voor een mogelijke heropening van de restaurants, en in een later stadium eventueel bars kan worden besproken onder strikte voorwaarden. Ook de toekomst van zomeractiviteiten zoals buitenlandse reizen, kampen van jeugdbewegingen, stages en kleinere openluchtevenementen zullen mogelijks besproken worden. We hopen dus snel op duidelijkheid.


Woensdag 15 april / Premier Wilmès kondigde zonet aan dat de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, zoals velen hadden verwacht, worden verlegd tot en met 3 mei.

Daarnaast besliste de Nationale Veiligheidsraad dat alle massa-evenementen tot en met 31 augustus niet mogen doorgaan. Het is echter onduidelijk welke evenementen als ‘massa-evenementen’ beschouwd worden. Op 3 mei zou hier meer duidelijkheid over moeten komen. Om de impact op de evenementensector te beperken, besliste de minister van Economie om de verplichte terugbetaling van tickets voor 3 maanden op te schorten en wordt de afgifte van een tegoedbon die gelijk is aan het betaalde bedrag, toegestaan. Ook alle publieke evenementen, onafhankelijk de grootte van het evenement, worden verboden (ten minste) tot en met 8 juni. Daarna zou beslist worden over de toekomst van kleinere evenementen. Om het wat dragelijker te maken voor de bevolking, mogen tuincentra en doe-het-zelfzaken vanaf 18 april de deuren terug openen, mits het in acht nemen van het social distancing principe.


Vrijdag 27 maart / De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat de maatregelen zoals die nu gelden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, verlegd worden tot en met zondag 19 april.

Dit betekent dat het samenscholingsverbod en de sluiting van de winkels van kracht blijft, maar ook dat de evenementen die in deze periode zouden plaatsvinden, geannuleerd moeten worden. Er moet verder ook rekening gehouden worden met het feit dat de maatregelen daarna opnieuw met 2 weken verlengd kunnen worden, tot en met 3 mei.


Donderdag 12 maart, 22.30 / Het Nationale Crisiscentrum beslist om de huidige maatregelen te versterken met aanvullende social distancing maatregelen die de verspreiding van de epidemie moeten tegengaan. De maatregelen zijn geldig vanaf vrijdag 13 maart middernacht tot en met 3 april. Net zoals cafés en restaurants hun deuren dienen te sluiten, mag geen enkel feest of event nog plaatsvinden, "ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn". Alle evenementen die zouden plaatsvinden tussen 13 maart en 3 april, dienen dus te worden geannuleerd. Aangezien dit wordt opgelegd door de overheid, en het dus niet meer op advies berust, kan men zich op overmacht beroepen. Het Nationale Crisiscentrum zal de situatie op de voet volgen, en zal de bevolking laten weten of deze maatregelen zullen worden verlengd of verstrengd. 


Donderdag 12 maart, 15.30 / In een webinar georganiseerd door ACC Belgium, BECAS, BESA en Febelux vraagt de sector om solidariteit voor wat annulaties van events betreft. Overmachtssituaties zijn verzekerbaar, maar indien je contract een pandemie uitsluit kun je je hierop niet beroepen. 


Dinsdag 10 maart, 16.40 / De regering ‘adviseert’ om evenementen die binnen plaatsvinden en waar 1000 of meer mensen aanwezig zijn niet te laten doorgaan. Op dit moment mochten er nog kleinere feesten en events plaatsvinden. (vanaf 12 maart niet meer, zie hierboven)


Dinsdag 28 januari / Het Nationale Crisiscentrum maakt melding van een epidemie door een nieuw coronavirus (COVID-19) dat eind vorig jaar ontstond in Wuhan, de hoofdstad in de provincie Hubei in China. Er wordt doorverwezen naar de website van FOD Volksgezondheid.

Schrijf je in en ontvang onze nieuwsbrief met leuke nieuwigheden in de eventsmarkt, trends, tips en tricks en nog veel meer.