• Home
 • Corona - liveblog PRO's

Corona - liveblog PRO's

In tijden waar snelle updates van correcte informatie een meerwaarde kunnen zijn voor de wedding & event professionals, groeperen wij graag alle informatie hier.

Vrijdag 12/02 - Regering helpt bedrijven "uit winterslaap" met nieuw steunpakket

De federale regering verlengt de bestaande steunmaatregelen voor zelfstandigen, bedrijven en kwetsbare personen in het kader van corona tot eind juni. Dat heeft het kernkabinet vandaag beslist. Tegelijkertijd blikt de regering al voorzichtig richting toekomst, met een nieuw steunpakket om de zwaarst getroffen sectoren "uit hun winterslaap te helpen".

Bron: HLN.be


Donderdag 28/01 - Minister Clarinval stelt het crisis-overbruggingsrecht vrij van sociale bijdragen

Alle info zie: website Minister Clarinval


Donderdag 8/10 - UNIZO update voor professionals

Update van UNIZO aan de sectorhoofden - deze informatie is mogelijks ook voor jou interessant:

1. Verstrenging Covid-regels + coronacommissaris + maatregelen Brussel (6-7/10)

Op 6/10 kondigde de regering een verstrenging van de Covid-regels over heel het land aan. Deze communicatie was onverwacht, omdat er geen Nationale Veiligheidsraad aan vooraf ging zoals dat onder de vorige regering gebruikelijk was, maar wel een Overlegcomité.

De verstrenging kwam er nadat de cijfers een opwaartse trend bleven kennen (laatste update: https://www.info-coronavirus.be/nl/news/aantal-ziekenhuisopnames-blijft-stijgen/) De verstrengde maatregelen gaan in op 9 oktober en gelden voor één maand.

Het persbericht van Alexander De Croo over de nieuwe maatregelen vindt u hier: https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-06-10/

Een up-to-date samenvatting van de nieuwe Coronaregels, incl de aanpassingen, vindt u op onze website: https://www.unizo.be/wat-betekenen-de-nieuwe-coronaregels-voor-ondernemers?

Er is ook een coronacommissaris aangeduid, Pedro Facon, topambtenaar van de FOD Volksgezondheid.
Het is zijn taak de corona-aanpak te sturen, Celeval te hervormen en te zorgen dat de coronabarometer er komt.  

Ook Brussel kondigde vandaag nieuwe maatregelen aan, die vindt u hier: https://www.standaard.be/cnt/dmf20201007_93215131

2. Covid: hangende dossiers sociale wetgeving

    2.1. Ouderschapsverlof

 • Wetsvoorstel voorziet dat een werknemer het recht heeft om, zonder loonbehoud, van het werk afwezig te zijn:  
  1. Wanneer een minderjarig kind dat met hem samenwoont niet naar zijn kinderdagverblijf, school, of klas kan gaan;
  2. Wanneer hij een gehandicapt kind ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van dat kind, en dat kind niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan

          => In geval van sluiting als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

 • In plaats van corona-ouderschapsverlof, heeft WN voortaan recht op tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht zolang het kind niet terug naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan.
 • Op basis van attest van het kinderdagverblijf, school of centrum voor opvang van gehandicapte personen dat de sluiting bevestigt. In dit attest staat de periode vermeld waarin de sluiting van toepassing is.  
 • De wet treedt (retroactief) in werking op 1 oktober 2020 en uit werking op 31 december 2020. De Koning kan deze maatregel verlengen.

Dit werd afgelopen donderdag (1/10) goedgekeurd in de kamercommissie Sociale Zaken, en zou morgen (donderdag) normaal goedgekeurd worden in de plenaire van het parlement

    2.2. CAO nr. 103: neutralisering van het corona-ouderschapsverlof

Op 7/10 goedgekeurd:

Neutralisering van de periodes in corona-ouderschapsverlof, corona-tijdskrediet en corona-landingsbanen om te berekenen of een werknemer toegang heeft tot het gewoon tijdskrediet. Zodoende kan een werknemer gemakkelijk opnieuw instappen in het stelsel van gewoon tijdskrediet – indien hij/zij aan de voorwaarden voldoet. Dit betekent concreet dat een werknemer na het einde van één van de corona-stelsels opnieuw in het gewone stelsel van tijdskrediet kan stappen.

    2.3. Verlenging Tijdelijke Werkloosheid Overmacht na 2020

We weten dat dit voor een aantal zwaar getroffen sectoren bijzonder belangrijk is, maar hierover is voorlopig nog geen nieuws/uitsluitsel

    2.4. Cao nr. 148: tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden

Op 7/10 goedgekeurd: De sociale partners komen overeen dat het stelsel van tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden kan ingevoerd worden zonder dat een cao op sector of ondernemingsniveau moet worden afgesloten.

•          Deze cao is geldig tot 31/12/2021.

•          Onder het toepassingsgebied van de cao wordt verstaan: zowel het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden als het overgangsstelsel om economische redenen dat werd voorzien in het volmachtenbesluit nr. 46.

•          Er is voorzien dat de werkgever een aanvullende vergoeding moet betalen van 5,63 euro per dag dat de bediende zich bevindt in het stelsel van tijdelijke werkloosheid om economische redenen. 

    2.5. Overbruggingsrecht – Verlenging Crisisoverbruggingsrecht

Huidige situatie:

 • Verplichte sluiting: niet verlengd na augustus
 • Relance-overbruggingsrecht: stopt eind oktober
 • Crisis-overbruggingsrecht: tot eind 2020

Aanpassing van het crisis-overbruggingsrecht en verlenging van af 2021: UNIZO-voorstel is aanvaard door het Algemeen BeheersComité (ABC, RIZIV) . Is ook overgemaakt aan de nieuwe regering.

Het nieuwe crisisoverbruggingsrecht (vanaf 2021) zal nog toegekend worden in twee situaties:

 • Verplichte sluiting
 • Omzetdaling van minstens 40 %
 • Precieze modaliteiten moeten nog uitgewerkt worden.

Het klassieke overbruggingsrecht zal tijdelijk worden versoepeld voor wie niet meer in aanmerking zou komen voor het crisisoverbruggingsrecht. Zo komt er, als het voorstel wordt aangenomen, een tijdelijke mogelijkheid om het overbruggingsrecht tot een plafond te kunnen cumuleren met een andere uitkering, komt er een gelijkstelling in de pensioenregeling voor max. 8 kwartalen, enz.

    2.6. Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid voor vakantiegeld

Wat de jaarlijkse vakantie betreft: wie op tijdelijke werkloosheid overmacht werd geplaatst, mocht op het vlak van jaarlijkse vakantie (volgend jaar) daarvan geen nadelige invloed komen.
Binnen de NAR is overeengekomen dat de werknemers het volledige enkel en dubbel vakantiegeld netto zullen krijgen, maar er zal een compensatie komen voor de brutokost van de werkgevers. Voor de arbeiders komt er een enveloppe voor de vakantiekassen, voor de bedienden krijgen de werkgevers een directe tegemoetkoming.
De omvang van de compensatie hangt af van het percentage dagen tijdelijke werkloosheid in het tweede kwartaal. Voor de berekening, zie onderstaand. De RSZ doet nog een voorstel voor concrete uitwerking.

 • Op basis van ….
  • De compensatie bij bedienden wordt berekend op de inhoudingen door de overheid op het brutovakantiegeld (sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing) = (gedeeltelijke) compensatie brutokosten.
 • Wie komt in aanmerking?
  • Bedrijven die in het tweede kwartaal tijdelijke werkloosheid corona-overmacht hebben opgenomen.
 • Hoe veel bedraagt de compensatie?
  • Afhankelijk van het percentage dagen tijdelijke werkloosheid overmacht in tweede kwartaal  ( = vork )
   • 10 – 20 % dagen TWO in tweede kwartaal : 33 % compensatie brutokost
   • 20 – 50 % dagen TWO in tweede kwartaal : 66 % compensatie brutokost
   • 50 – 100 % dagen TWO in tweede kwartaal : 100 % compensatie brutokost
  • Dit percentage zal dan vervolgens worden toegepast in een formule op basis van het totale aantal dagen TWO over het tweede, derde en vierde kwartaal bekeken.
 •  Sterk vereenvoudigde procedure voor werkgevers (automatisch)

​​​​​​​    2.7. Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid voor eindejaarspremie

In het Paritair Comité van verschilende sectoren is hier naar gevraagd:
“Als er gelijkstelling is voor de jaarlijkse vakantie, dan is dat ook voor de eindejaarspremie het geval.”
Dit is aan bod gekomen in de sectoren (PC’s) 227 (geen akkoord), 304 (akkoord), 314 (akkoord), 149.01 (akkoord),…
In de bouw wordt er nog onderhandeld.

3. Covid: Nationale Bank/ERMG publiceren maandelijks COVID-19 economisch dashboard (7/10)

Vanaf 7/10 publiceert de Nationale Bank samen met de partners van de Economic Risk Management Group (ERMG) maandelijks een complete set van indicatoren voor wie de impact van COVID-19 op de Belgische en internationale economie van dichtbij wil volgen in de vorm van een maandelijks COVID-19 Dashboard. Dit Dashboard brengt zowel de situatie van de bedrijven, de financiële sector als de gezinnen in kaart.

Persbericht (https://www.nbb.be/nl/bestrijding-van-de-economische-gevolgen-het-werk-van-de-economic-risk-management-group)
Het complete rapport (https://www.nbb.be/doc/ts/other/ermg/20201007-dashboard.pdf en in bijlage)

4. Covid: update ondersteuningsmaatregelen

De meeste recente nieuwsbrief van de Vlaio-subsidiedatabank in bijlage.

Met onder meer aandacht voor:

 1. Vlaams beschermingsmechanisme   (max. 15.000 euro) sinds 1 oktober beschikbaar
 2. FIT lanceerde 5 oktober extra corona exportsteun: 1.De Bijzondere Exportsteun ( € 5.000 per kmo) ; 2.Het Corona-Starterspakket internationalisering (€ 7.000 per kmo)

Voor wie door het bomen het bos niet meer ziet: een up-to-date overzicht van steunmaatregelen blijft: https://www.unizo.be/coronasteunmaatregelen

Ook onze kalender van deadlines steunmaatregelen kan van pas komen: https://www.unizo.be/kalender-coronasteunmaatregelen-alle-deadlines-een-overzicht

5. Covid: contact tracing, quarantaine, rol mondmasker

Quarantaine-periode is ingekort tot 7 dagen, o.m. op vraag van UNIZO om zo ondernemingen draaiende te kunnen houden.
Als de tweede test na 5 dagen negatief is, kan de quarantaine worden opgeheven; anders zijn er nog 7 extra dagen quarantaine.

Quarantaine-attesten zijn er voor alle hoogrisicopersonen, maar ook voor mensen die besmet zijn maar geen symptomen vertonen.

Contact tracing: vanuit UNIZO wordt gepleit voor een sterkere rol voor de arbeidsarts. Nu is het zo dat als een huisarts een besmetting vaststelt, men snel tot sluiting van een bedrijf overgaat. Daarom pleidooi voor sterkere rol voor de arbeidsarts, die het bedrijf kent en beter weet waar de risico’s zich situeren. Dat maakt een veel gerichter aanpak mogelijk, zodat niet altijd het hele bedrijf moet gesloten worden.

Arbeidsarts zou binnenkort ook meteen een code kunnen afleveren, om hoogrisicocontacten direct naar een testcentrum te verwijzen.

Sinds 1 oktober is er een nieuwe richtlijn van kracht inzake het dragen van een mondmasker:

Een persoon met een cumulatief contact van minstens 15 minuten binnen een afstand van <1,5m (“face to face”), bijvoorbeeld in een gesprek, zonder correct gebruik van een mondmasker (neus en mond volledig bedekkend) door één van beide personen. Dit omvat, onder andere, huisgenoten, kinderen van dezelfde groep in een residentiele collectiviteit, vrienden met wie men een maaltijd deelde en eventueel naaste buren op het werk

 • Bij contact tracing houdt men nu dus rekening met het dragen van een mondmasker zodra één van de gesprekspartners het correct draagt.

We vroegen bij Sciensano al na wat dit betekent voor een contactberoep als bv. een kapper:

“Als beide partijen gedurende de tijd waarin de kapper op <1,5m was correct een mondmasker gedragen hebben (dus één dat neus én mond bedekt), vallen deze voortaan onder laag-risico contacten. Het fysieke contact is met het haar en de hoofdhuid, waarvan we geen groot risico verwachten op voorwaarde dat correcte handhygiëne toegepast wordt.”

Volledige richtlijn op: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pd f (p. 2)


Donderdag 25 juni - sector protocol Feestzalen & Catering

Ter info: om een veilige heropstarte van feestzalen en cateraars te kunnen garanderen, voegde HorecaVlaanderen gisteren onderstaand opstartprotocol toe aan haar website: https://heropstarthoreca.be/feestzalen-en-catering/


Woensdag 24 juni | 14u - Op de persconferentie na de Nationale Veiligheidsraad gaf Premier Sophie Wilmès volgende versoepelingen door die betrekking hebben op events:

Vanaf 1/7 gaat fase 4 van kracht:

 • Feestzalen mogen heropenenen met een limiet van 50 personen (de maatregel mbt verbod op dansfeest blijft tot 31/8 gelden)
 • Events met publieke aanwezigheid
  • Vanaf 1/7: tot 200p binnen, 400p buiten (strenge voorwaarden dienen te worden gerespecteerd)
  • Vanaf 1/8: tot 400p binnen, 800p buiten (indien gezondheidsituatie ok blijft) 

We blijven met vragen zitten!

(!) Marc Van Ranst gaf na de persco een nuancering aan: volgens hem is het een misverstand dat er bij 200p aanwezigen geen catering zou mogen worden aangeboden aan die 200p.* Het is voor ons nog onduidelijk of dat ook perspectief biedt voor de huwelijkssector.

(!) Vanaf 1/7 zal je de Evenementenmatrix online kunnen invullen. Krijg je groen licht, dan kan je event plaatsvinden vanaf 2/7, maar de bovengenoemde regels zullen nog van kracht zijn - tot nader order. 

Vanaf 1/8:

 • Er werd tijdens deze specifieke persco geen perspectief gegeven 'vanaf 1/8'

We streven ernaar jullie hier asap antwoorden te bieden op de openstaande vragen.

We houden jullie op de hoogte. 


Woensdag 17 juni / SECTORUPDATE UNIZO - voor wie het aanbelangt:

 • De verlengde hinderpremie

De hinderpremie blijft doorlopen voor ondernemingen die nog steeds verplicht gesloten zijn. Zij kunnen dus blijvend een beroep doen op de dagpremie van 160 euro per dag. Dit gaat om de wellnesscentra en sauna’s, de speelautomatenhallen, de pretparken en binnenspeeltuinen, de bioscopen, discotheken en dancings, zwembaden, foorkramers en marktkramers die nog niet kunnen starten door de beperking van 50 kramen per markt.

Meer info: www.unizo.be/hinderpremie-coronatijden

 • De bijkomende compensatiepremie

Alle ondernemingen die in aanmerking komen voor de eerste compensatiepremie én ondernemingen die een beroep konden doen op de hinderpremie en hun zaak terug hebben geopend kunnen een extra premie van 2000 euro aanvragen. Onder welke voorwaarden?

Meer info: https://www.unizo.be/compensatiepremie-geval-van-groot-omzetverlies-door-coronacrisis

 • Crisis-overbruggingsrecht door de coronacrisis (vervangingsinkomen voor zelfstandigen)

Zelfstandigen die getroffen zijn door de coronamaatregelen, kunnen een beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht. Dit is een vervangingsinkomen, waar zowel zelfstandigen in hoofdberoep als in bijberoep recht op hebben. Na de maanden maart, april, mei en juni, zal het vervangingsinkomen nu ook van toepassing zijn voor de maanden juli en augustus. Opgelet! De modaliteiten zijn wel wat aangepast.

Meer info: https://www.unizo.be/crisis-overbruggingsrecht-door-de-coronacrisis-vervangingsinkomen-voor-zelfstandigen

 • Verlenging overbruggingsrecht

Extra uitkering als zelfstandige, zelfs als je weer aan de slag bent: zelfstandigen die hun activiteiten voor minstens een maand verplicht hebben moeten onderbreken en die deze activiteiten opnieuw mogen uitoefenen, kunnen voor de maanden juni, juli en augustus een overbruggingsrecht aanvragen ter ondersteuning van hun opstart. Ze mogen hun activiteiten dan wel hervatten, voor velen zullen de beperkende maatregelen om de COVID-19 crisis te bezweren immers nog een grote impact hebben op de omzet die ze kunnen genereren.

Meer info: https://www.unizo.be/relance-overbruggingsrecht

OPGELET:

 • Vanaf juni dien je opnieuw het overbruggingsrecht aan te vragen!


Mogelijks ook relevant:

 • Schorsing opzegtermijn tijdens tijdelijke werkloosheid.

Het wetsvoorstel inzake het schorsen van de opzeggingstermijn tijdens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht werd donderdag in plenaire gestemd. Het is ontdaan van elke /retroactiviteit en kent dus toepassing zodra gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, ontslagen uit de niet verdachte periode voor 1 maart zouden ongemoeid worden gelaten en het zou enkel slaan op de ontslagen tijdens deze overmacht (COVID-19) en dus niet als principe worden geïntroduceerd.

Meer info hierover: https://www.claeysengels.be/nl-be/news-events/news_events/a/schorsing-van-de-opzeggingstermijn-tijdens-periodes-van-corona-werkloosheid/


Tenslotte: overzicht van het 3e luik van de fiscale maatregelen, zoals goedgekeurd door de superkern van 12/6:

- VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING

Maatregel ter ondersteuning van tewerkstelling in zwaargetroffen sectoren. De loonkost van werkgevers, die gedurende de periode tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 minstens één maand gebruik hebben gemaakt van het stelsel van de tijdelijke werkloosheid, wordt verminderd door een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

De niet door te storten bedrijfsvoorheffing wordt berekend aan de hand van de totale kost aan bedrijfsvoorheffing van de maand mei 2020. De totale kost van de bedrijfsvoorheffing is de bedrijfsvoorheffing die in principe verschuldigd is uit hoofde van een betaling of bezoldiging aan een werknemer. Het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de achterstallige bezoldigingen worden buiten beschouwing gelaten. Ook opzeggingsvergoedingen worden niet meegerekend.

De helft van het verschil tussen de bedrijfsvoorheffing voor de maand mei en de maanden juni, juli en augustus (elk afzonderlijk te bekijken) wordt vrijgesteld van doorstorting. De totale vrijstelling mag nooit meer dan 20 miljoen euro bedragen. De vrijstelling wordt toegekend op de bedrijfsvoorheffing die overblijft na andere vrijstellingen van doorstorting. Het saldo kan overgedragen worden naar volgende maanden indien de vrijstelling niet volledig kan gebruikt worden. Deze overdracht geldt enkel binnen dit kalenderjaar.

Vennootschappen die dividenden hebben uitgekeerd, een inkoop van eigen aandelen heeft gedaan of een kapitaalvermindering verricht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020. Ook bedrijven met vestigingen in, of betalingen verstrekken aan belastingparadijzen, worden uitgesloten van de maatregel.

- BELASTINGVERMINDERING VOOR GIFTEN

Giften aan instellingen en VZW’s zullen een belastingvermindering van 60% in plaats van 45% opleveren. Bovendien wordt het totale bedrag aan giften waarvoor een belastingvermindering wordt toegekend verhoogd van 10% naar 20% van het totale netto-inkomen (begrensd op 397.850 euro) voor natuurlijke personen.

Giften van computers aan scholen worden op dezelfde manier gestimuleerd als giften voor medisch hulpmateriaal voor ziekenhuizen.

- CONSUMPTIECHEQUE

Werkgevers of bedrijven wordt toegestaan om een consumptiecheque aan te bieden aan hun werknemers. Deze cheques mogen 12 maanden geldig zijn na de opheffing van de sluiting in de horeca. De cheque mag tot 31 december 2020 worden toegekend. De uitgaven voor deze cheques zijn aftrekbaar als beroepskost voor de werkgever. De cheques worden vrijgesteld van inkomstenbelasting en vormen dus geen belastbaar inkomen bij de werknemer.

- RECEPTIEKOSTEN

Receptiekosten in het kader van de beroepsuitoefening zijn slechts voor 50% aftrekbaar. Om de evenementensector te ondersteunen, wordt de aftrekbaarheid van dergelijke kosten opgetrokken naar 100% voor uitgaven gedaan tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020. Kosten voor relatiegeschenken vallen niet onder deze maatregel.

- INVESTERINGSAFTREK

De investeringsaftrek op vaste activa die worden verkregen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 wordt verhoogd tot 25%. Deze investeringsaftrek is enkel van toepassing op kmo’s. De termijn voor de overdracht van ongebruikte investeringsaftrek voor investeringen in het jaar 2019 wordt verlengd tot de twee volgende belastbare tijdperken in plaats van één belastbaar tijdperk.

Tax shelter voor getroffen kmo’s

Burgers die nieuwe aandelen aankopen in kmo’s die getroffen zijn door de covid-19 crisis, ontvangen een belastingvermindering. Het moet gaan om investeringen in kleine vennootschappen, met een minimale omzetdaling van 30% (referentieperiode 14 maart 2020 tot 30 april 2020 in vergelijking met zelfde periode 2019). Voor startende vennootschappen wordt gekeken naar de omzet in het financieel plan.

De aankoop van aandelen in beleggings-, financierings-, of thesaurievennootschappen is uitgesloten, alsook de investeringen in vastgoedvennootschappen, trusts, en dergelijke constructies. Deze voorwaarden zijn identiek aan de uitsluitingen bij de tax shelter voor starters.

Vennootschappen die dividenden uitkeren, kapitaalverminderingen doorvoeren of eigen aandelen inkopen worden uitgesloten van de tax shelter. Het maximale bedrag dat via deze maatregel per vennootschap kan worden opgehaald is 250.000 euro. Het bedrag dat kan worden opgehaald via de tax shelter voor starters wordt hierin niet meegerekend.

Het moet gaan om investeringen in nieuwe aandelen op naam die een fractie vertegenwoordigen van het maatschappelijk kapitaal en die uiterlijk op 31 december 2020 worden volstort. Inbrengen in natura worden uitgesloten en de belastingverminderingen voor de verwerving van werkgeversaandelen of tax shelter starter kan niet gecumuleerd worden op hetzelfde bedrag. De investering waardoor de belastingplichtige meer dan 30% van de aandelen in handen krijgt, is niet beoogd in deze maatregel. Ook quasi-inbrengen of kapitaalverhogingen met middelen die uit de vennootschap worden gehaald kunnen niet genieten van de belastingvermindering.

Ook bedrijfsleiders kunnen via deze nieuwe maatregel investeren in het bedrijf waarin ze werkzaam zijn.

Het bedrag dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering is beperkt tot 100.000 euro. Op het geïnvesteerde bedrag wordt een belastingvermindering van 20% toegekend. De belastingvermindering is overdraagbaar naar de drie volgende belastbare tijdperken.

De aandelen moeten voor een periode van 5 jaar worden aangehouden door de investeerder. Indien de aandelen voor die termijn worden vervreemd, wordt de belastingvermindering teruggenomen in functie van het aantal “ontbrekende maanden”.

- VRIJSTELLING BTW-VOORSCHOT DAT MOET WORDEN BETAALD IN DECEMBER 2020

De belastingplichtigen die op periodieke wijze een btw-aangifte indienen, wat die periodiciteit ook is, zijn niet verplicht om het voorschot van december 2020 te betalen. De belasting die verschuldigd is voor de laatste aangifteperiode zal dus uiterlijk op de 20ste dag van de maand die volgt op die aangifteperiode volledig worden betaald.

- ONTTREKKING VAN COMPUTERS OM ZE TE SCHENKEN AAN INSTELLINGEN

De onttrekking van computers om ze te schenken aan scholen en andere instellingen worden niet gelijkgesteld aan de belastbare levering van goederen. Dit geldt wanneer voor die goederen of de bestanddelen ervan recht op volledige of gedeeltelijke aftrek verschaffen.

​​​​​​​

Maandag 8 juni / Aanvullende compensatiepremie van 2.000 euro voor ondernemingen met zwaar omzetverlies

"Voor de ondernemers en winkels die wel de deuren kunnen heropenen, maar die door de coronabeperkingen te kampen hebben met een fors verlaagde omzet, komt er een aanvullende compensatiepremie van 2.000 euro.

De voorwaarde is een omzetverlies van minstens 60 procent in een periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar. Het omzetverlies moet aangetoond kunnen worden aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdsregistratie."

Bron: HLN.be

Zaterdag 6 juni / Akkoord Kern + 10 over steunmaatregelen voor de koopkracht van de Belgen en de sectoren in moeilijkheden

De Kern uitgebreid met de 10 partijen die de federale regering steunen, hebben een reeks maatregelen goedgekeurd uit het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming. Dit vernemen we zonet via UNIZO - we citeren voorlopig letterlijk:

1. In een eerste pakket zitten maatregelen die de federale regering al genomen had, en die verlengd zullen worden. De belangrijkste maatregelen zijn :

 • De tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht;
 • Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen;
 • Het corona-ouderschapsverlof.

Deze maatregelen worden verlengd tot en met 31 augustus.

Dat geldt ook voor andere maatregelen zoals het bevriezen van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, alle maatregelen voor kunstenaars, de subsidie van 3 miljoen euro aan de OCMW’s voor voedselhulp en de voordelen voor wie computerapparatuur schenkt aan scholen.

2. Er zijn vier specifieke steunmaatregelen genomen voor sectoren in moeilijkheden om de sociaal-economische gevolgen van een geleidelijke hervatting van de activiteiten te verzachten.

Het gaat om:

 • Een verlenging en verbetering van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen tot 31 augustus 2020 en verlengbaar tot en met 31 december 2020;
 • Tegelijk een verlenging van de tijdelijke werkloosheid tot 31 december 2020.
 • Om de financiële situatie van de horecazaken te verbeteren, wordt de btw op alle diensten, met uitzondering van alcoholische dranken, tot 31 december 2020 verlaagd tot 6%; (nvdr - nog even onder voorbehoud: mogelijks ook voor cateringbedrijven - to be confirmed)
 • In zwaar getroffen sectoren die hun toevlucht moesten nemen tot tijdelijke werkloosheid, werd een akkoord bereikt om de komende drie maanden een gedeeltelijke vrijstelling van de betaling van de bedrijfsvoorheffing toe te kennen. Dat zal ook een stimulans zijn om werknemers die nu nog tijdelijk werkloos zijn, terug aan het werk te laten gaan.

3. Wat de solvabiliteit van de ondernemingen betreft, daar zal de bankgarantie worden verlengd. De modaliteiten voor de uitbreiding ervan naar KMO’s, zullen snel in het Parlement worden besproken. Voorstellen om kunstenaars te ondersteunen worden daar volgende week ook besproken.

4. Er was ook aandacht voor de koopkracht van de Belgen. De federale regering en de tien partijen willen een positieve dynamiek creëren, allereerst en prioritair voor de mensen, maar ook voor de economische activiteit van ons land. Bij de maatregelen zit onder meer:

 • Een consumptiecheque van 300 euro, gericht op de zwaarst getroffen sectoren. Die kan door de werkgever kan worden toegekend voor de aankoop van goederen en diensten in de horecasector, de cultuursector enz. Deze cheque is 100% aftrekbaar en belastingvrij.
 • Extra steun van 6 keer 50 euro per maand voor leefloners, mensen met een beperking en mensen die recht hebben op een IGO (inkomensgarantie voor ouderen).
 • Elke inwoner van dit land zal kunnen genieten van een rail pass (NMBS) met 10 ritten die geldig is van 1 juli tot en met 31 december. Het supplement om een fiets mee te nemen op de trein, wordt tijdelijk geschrapt.

Daarnaast komt er extra steun voor de OCMW’s door middel van een verdere tijdelijke verhoging van het terugbetalingspercentage van de federale overheid met 15 procent.

De tien partijen zijn akkoord gegaan om, na dit eerste pakket maatregelen, nog verder te onderhandelen over extra steunmaatregelen die dit eerste pakket kunnen aanvullen.


Maandag 25 mei / UNIZO SECTOR UPDATE: Voor wie het aanbelangt

Nu woensdag Nationale Veiligheidsraad

Nu woensdag komt de Nationale Veiligheidsraad samen.

We lazen al:
‘Centraal staan de culturele sector, de sport en de horeca’, kondigt premie Sophie Wilmès (MR) aan in een persbericht. ‘Er zal ook bekeken worden wanneer en in hoeverre het mogelijk is om meer sociale contacten toe te laten, religieuze ceremonies opnieuw te laten plaatsvinden en evenementen van een bepaalde grootte te laten doorgaan.’ Lees hier het hele artikel.

(Niet zeker of we nu woe 27/5 dan wel 3/6 zullen weten hoe het voor ons zit - we'll keep u posted!)

Nieuws mbt Algemene Vergaderingen

Minister Geens vaardigt nieuwe richtlijn uit voor algemene vergaderingen tot en met 30 juni. Meer daarover hier.

Nog geen uitsluitsel over structurele oplossing voor algemene vergaderingen vanaf 1 juli. Meer info.

Verlaging voorschotfacturen elektriciteit en gas

Heel wat ondernemers worstelen vandaag met liquiditeitsproblemen.

Daarbij helpen ‘alle beetjes’. Aangezien een aantal zaken (veel) minder gas en elektriciteit verbruiken, kan het zeker logisch zijn om lagere voorschotten te betalen, en zo de betalingen af te stemmen op het werkelijk verbruik.

Verschillende leveranciers laten dat vandaag ook toe, bv.:

Uitstel van de solden naar 1 augustus in de plenaire vergadering gestemd (20/4)

Na een eerste goedkeuring in de commissie werd dit nu ook in de plenaire vergadering van het federaal parlement goedgekeurd. Meer info.

Online aanwezigheid Vlaamse ondernemingen versterken: gratis e-scan (VLAIO)

Via de website van ‘het internet is ook uw zaak’ kan elke zaak een e-scan laten uitvoeren, een financieel plan opmaken om online te gaan én een aantal gratis tips terugvinden.

Initiatief Beroepsfotografen: button voor mensen met mondmasker

De Nationale Vereniging van Beroepsfotografen, aangesloten bij UNIZO, heeft een leuke buttonactie gestart voor bedrijven en zorginstellingen:

“We willen mensen die mondmasker moeten dragen hun glimlach teruggeven door een mooie portretfoto te maken en deze op button te drukken die ze dan kunnen opspelden.”

Alle info.

Welke waarborg is de interessantste?

De klassieke Vlaamse Waarborgregeling kan interessant zijn, omdat het waarborgpercentage daar normaal 75 % bedraagt per krediet. Maar het kan ook interessant zijn om de achtergestelde lening van PMV/z (Coronalening) aan te vragen.
Alles over die Vlaamse maatregelen.
Ook nog: de Vlaamse kredietbemiddelaar bemiddelt kosteloos tussen ondernemers en banken om tot een oplossing te komen.

Meldingsplicht Nederland: problemen?

Wie in Nederland gaat werken moet al enkele maanden een aanmelding doen. We kregen intussen vanuit FIT de vraag of er zich hieromtrent soms problemen voordoen?
Wie voorbeelden van problemen zou hebben mag dit melden aan collega Koen De ridder : Koen.Deridder@unizo.be
De laatste info die wij hebben:

Tot nu toe mochten alle werkverplaatsingen over de grens zonder al te veel probleem doorgaan. Om de grens over te steken met Nederland neem je best wel een werkgeversattest mee en een bewijs dat je voor professionele redenen de grens over moet (bv. een boekingsmail, …)
Meer info.

Bovenstaande alles met dank aan Unizo!

Donderdag 21 mei / Minister-president Jan Jambon kondigde zonet op de radio aan dat de Nationale Veiligheidsraad zich nu snel zal uitspreken over een lange termijn-plan voor de evenementensector.

Zodra we meer info krijgen, posten we deze hier!

Intussen, ter informatie/inspiratie:

Horeca Vlaanderen lijst duidelijk op welke principes zij zullen hanteren voor een veilige heropstart. Zeker de moeite om eens door te nemen, en te bekijken wat voor jouw specifieke activiteit handig kan zijn om mee rekening te houden?

Meerdere House of Weddings partners startten intussen een heus tweede bedrijf in corona hygiëne/safety. Misschien fijn om te bekijken of/hoe jullie kunnen samenwerken naar een veilige heropstart straks van jouw activiteit? Bv Virusstop Club (door The Lab/ The Street Food Company), Air Guard Belgium (door Laurent Wery)

#samentegencorona 👊

Woensdag 20 mei / Voor wie het aanbelangt: overbruggingsrecht, corona-ouderschapsverlof, impact aanvullende pensioenrechten, overuren, verplaatsing solden & veilig online betalen

Overbruggingsrecht: verlengd tot mei en juni

Belangrijke informatie voor heel wat zelfstandige ondernemers: het crisis-overbruggingsrecht wordt verlengd voor de maanden mei en juni. Meer info leest u hier.

Wel belangrijk: de ondernemer dient een nieuwe aanvraag in te dienen.

Nieuw: Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

“De corona-ouderschapsuitkering kan aangevraagd worden door zelfstandigen die i) hun activiteit in de maanden mei en/of juni gedeeltelijk onderbreken en ii) zorgen voor één of meerdere kinderen jonger dan 12 jaar. In geval van een kind met een beperking geldt - afhankelijk van de situatie - een leeftijdsgrens van 21 jaar of helemaal geen leeftijdsbeperking.” Meer info.

Tijdelijke werkloosheid Corona : Wat is de impact op de aanvullende pensioenrechten en risicodekkingen ?

Op 18 mei 2020 werd de wet houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19 pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Deze wet bevat maatregelen om de gevolgen die de tijdelijke werkloosheid Corona kan hebben op de opbouw van pensioenrechten en de beroepsgebonden risicodekkingen te neutraliseren (en dit zowel voor plannen op sectoraal niveau als op ondernemingsniveau, beheerd door een verzekeraar of door een pensioenfonds (IBP)). Meer info.

Mag een ondernemer mensen op zondag of 's nachts tewerk stellen om aan de vraag van de consumenten te voldoen?

De uitbraak van het coronavirus kan worden beschouwd als een ongeval, waardoor de arbeidsduurgrenzen kunnen worden overschreden. Ook nachtarbeid en zondagsarbeid zijn in dat geval toegelaten, en er mag buiten de normale roosters gewerkt worden. De uren die in dit kader gewerkt worden, vallen wel onder het gewone overurenregime. Lees hier verder.

Verplaatsing solden: stand van zaken

Wat de beslissing over de verschuiving van de zomersolden naar augustus betreft: vorige week unaniem gestemd in de kamercommissie Economie, deze week op de plenaire voor finale goedkeuring. De wintersolden worden voorlopig nog niet verschoven in deze beslissing. Men vraagt een evaluatie na de zomer.

De soldenwetgeving is voor alle sectoren van toepassing en de voornaamste regels daarbij zijn dat er tijdens die periodes met verlies mag verkocht worden en de benaming ‘solden’ gebruikt mag worden.

De sperperiode is enkel van toepassing op 3 sectoren: mode, schoenen en lederwaren.

Bekijk het volledige overzicht hier.

Veilig online betalen op jouw webshop?

Heel wat ondernemers in uiteenlopende sectoren hebben de voorbije weken de stap gezet om ook online te verkopen (en velen onder hen zullen dit blijven doen).

Eén van de aandachtspunten daarbij is de vraag ‘hoe kunnen mensen op een veilige en praktische manier betalingen doen via mijn webpagina?’

Heel concrete info daaromtrent leest u hier.

Woensdag 13 mei / De Nationale Veiligheidsraad gaf zonet in haar persconferentie haar akkoord op huwelijksceremonies en begrafenissen tot 30p vanaf as maandag 18/5, maar schort events op tot 30/6.

Alles onder voorbehoud van respect voor social distancing. Er mag nog geen receptie worden gegeven na de ceremonie, en 'events' zijn opgeschort tot einde juni.

Foto- en videografen kunnen alvast wel terug opstarten, alsook de partners met beroepen die social distancing kunnen garanderen.

Je klanten thuis of in je atelier ontvangen mag intussen ook weer (lees hier meer).

Vanaf 8/6 zullen 'events' verder worden besproken. Premier Wilmès waarschuwt dat vóór de zomer geen 'terugkeer naar normaliteit' kan worden verwacht.

Our thoughts:

 • We zijn teleurgesteld dat 'geen events tot 30/6' kunnen plaatsvinden.
 • We zijn positief gestemd over de snelle versoepeling naar 30p, die sneller komt dan verwacht (8/6).
 • We hopen dat 'geen events tot 30/6' een prelude mag zijn voor verdere versoepeling in de komende weken - hopelijk vanaf 1/7 naar 100p mét aangepast 'feest', zoals in Nederland het geval is.

Ons advies:

 • Probeer een creatief voorstel klaar te hebben over hoe jij -zodra het weer mag, in jouw activiteit- meteen opnieuw aan de slag kan
 • Denk na over wat jouw core competency is als zaakvoerder en bedrijf, en hoe je -tijdelijk- omzet kan scoren in alternatieve sectoren of met alternatieve producten/diensten.

Als jullie ideeën hebben over hoe we jullie de komende weken en maanden kunnen bijstaan, stuur gerust een mailtje naar iris@houseofweddings.com zodat we kunnen kijken of/hoe we kunnen helpen.

Hang in there & veel succes - we komen hierdóór!

Maandag 11 mei / Fase 1b van de exitstrategie treedt in werking

Op woensdag 6 mei kwam de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar om de werking van een nieuwe fase van de afbouwstrategie te bespreken. Deze gaat vanaf vandaag, 11 mei van start, op voorwaarde dat de cijfers over de ontwikkelingen van COVID-19 het toelaten. Gelukkig voor ons, is dit het geval.

Ten eerste werd een uitbreiding van de sociale contacten toegestaan. Elk gezin mag vanaf nu maximaal vier personen (altijd dezelfde) ontvangen, op voorwaarde dat die personen ook integraal voor dat gezin kiezen. Op deze manier worden ‘bubbels’ gecreëerd die de verspreiding van het virus zoveel mogelijk proberen beperken. Er moet echter nog rekening gehouden worden met de social distancing regels, en bezoek in de tuin of op het terras wordt aangeraden.

Ook de winkels mogen opnieuw openen, wederom met strikte inachtneming van bepaalde regels.

Jammer genoeg krijgen bars en restaurants, maar ook de feest-, recreatieve- en culturele sector (nog) geen uitsluitsel. In afwachting tot de volgende fase van het exitplan, wordt de haalbaarheid bepaald voor het terug opstarten van kapperszaken, markten, daguitstappen, en dergelijke. Er zou ook beslist worden over een uitbreiding van het aantal aanwezigen op bruiloften en begrafenissen.

We hopen dus snel meer duidelijkheid te krijgen!

Maandag 11 mei / Steunmaatregelen - overzicht UNIZO

Gezien onze aansluiting als federatie bij Unizo, krijgen we nu wekelijks updates door die we aan jullie -onze leden- kunnen overmaken:

1) Akkoord handelshuur (8/5)

Het akkoord dat de Vlaamse regering sloot rond de handelshuur, op basis van een voorstel van UNIZO, heeft tot doel zowel huurder als verhuurder door deze moeilijke periode te helpen.

De principes van het steunmechanisme zijn eenvoudig:

- Het gaat om een vrijwillig systeem. Niemand wordt verplicht om hier in te stappen;

- De verhuurder gaat akkoord om één of twee maanden (bv. april en/of mei) huurgelden kwijt te schelden;

- De twee volgende maanden (bv. juni en juli) huurgeld blijven in principe verschuldigd door de huurder. Maar de Vlaamse overheid engageert zich nu om voor maximum 2 maanden huur als lening te geven aan de huurder.

- Huurders die niet meteen kunnen betalen, vragen een lening aan bij de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV), voor een maximaal bedrag van 25.000 euro.

- De verhuurder krijgt meteen zijn huurgelden via de bank op de afgesproken tijdstippen;

- De huurder betaalt de voorgeschoten huurgelden terug aan de bank over maximum 2 jaar. De rente, inclusief bankkosten, bedraagt 2%.

Meer info vind je hier.


2) Uitbreiding win-win-lening (8/5)

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits breidt de mogelijkheden uit om als vriend of familielid te investeren in een kmo via de win-winlening.

Meer info hierover via deze link.


3) Federale regering bereikt akkoord over ‘fiscale bazooka’ (8/5)

Ten eerste komt in de vennootschaps- en de personenbelasting een ‘carry back’, waarbij bedrijven en zelfstandigen hun verliezen van 2020 kunnen aftrekken van hun winst van 2019. Bedrijven kunnen daardoor hun voorafbetalingen terugvragen en zien hun belastingfactuur voor het inkomensjaar 2019 meteen getemperd.

Daarnaast kunnen bedrijven de komende drie jaar een zogenaamde wederopbouwreserve aanleggen ten belope van het verlies dat ze in 2020 leden. Het geld om het eigen vermogen weer op peil te brengen mag dan worden afgetrokken van de bedrijfswinsten van dit en de komende jaren. Daardoor moeten tijdelijk opnieuw minder belastingen worden betaald.

Aan deze maatregel zijn wel voorwaarden verbonden.

Meer info vind je hier.


4) Federale regering verlengt geldigheidsduur maaltijdcheques, ecocheques,… met 6 maanden (9/5)

De federale ministerraad van afgelopen zaterdag keurde op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Werk Nathalie Muylle een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de geldigheidsduur van bepaalde cheques verlengt als gevolg van de COVID-19-pandemie.

Het ontwerp verlengt de geldigheidsduur van maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques waarvan de vervaldatum afloopt.

Meer info


5) Als onderneming je gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) up-to-date houden?

Wanneer een ondernemer beroep doet op digitale steunmaatregelen, zoals de kmo-portefeuille, de ecologiepremie en de hinderpremie - of recent de corona compensatiepremie of corona hinderpremie, gebruikt de overheid KBO-gegevens. Daarom is het belangrijk dat deze gegevens correct en altijd up-to-date zijn.

Een aantal belangrijke gegevens kan een ondernemer gratis kan aanpassen in de KBO, met de ‘My Enterprise’-tool.

Meer info


Afsluitend - LAST CALL FREE WEBINAR (12/5)

"Surviving COVID19 as a (wedding/event) business"

Schrijf je hier in!

UPDATE / Nationale Veiligheidsraad kondigt aan in persconferentie dat vanaf 18/5 de heropstart van events zal bekeken worden.

Dit geeft Premier Wilmès aan onder voorbehoud van een verdere gunstige evolutie van de cijfers. Het is voorlopig nog niet duidelijk wanneer we concreet zullen weten wat vanaf 18/5 of 8/6 zal mogen.

We houden jullie op de hoogte - fingers crossed 🤞

#samentegencorona

👊

Dinsdag 5 mei / De Vlaamse regering heeft naar aanleiding van de coronacrisis 250 miljoen vrijgemaakt voor de lancering van achtergestelde leningen op 3 jaar via PMV.

Die kun je vanaf nu aanvragen via http://www.pmv.eu/nl/achtergestelde-lening-op-drie-jaar-aanvragen 

Let wel: omwille van de Europese regelgeving zal PMV starten met de toekenning van achtergestelde leningen op 3 jaar tot € 800.000 euro. Voor leningen boven dat bedrag is PMV nog in overleg met de Europese Commissie. Zodra we hierover vanuit Europa bevestiging hebben, komen we hier op terug.

Hiermee komt Vlaanderen tegemoet aan de vraag van vele bedrijven om een financiële buffer op middellange termijn te creëren en zo de tijd te hebben om omzet en cash flow opnieuw op peil te brengen. De bedrijven krijgen uitstel van betaling van kapitaal en interest voor twee tot drie jaar. Zo creëert Vlaanderen extra financiële ademruimte voor gezonde bedrijven die mikken op een snelle doorstart met maximale tewerkstelling.

De achtergestelde lening op 3 jaar is complementair aan de kredieten op 12 maanden door de bankensector die federaal gewaarborgd worden.

Voor alle ondernemingen die een groter bedrag nodig hebben, kan PMV, pari passu met andere investeerders via haar reguliere werking mee aan een oplossing werken.

Voorwaarden

Voor de goede orde geven we hierbij nog even de belangrijkste modaliteiten mee:

 • Twee doelgroepen: intrinsieke gezonde

  • Start-ups en scale-ups: (jonge) bedrijven die in de laatste 3 jaren geen of slechts beperkte positieve kasstromen hadden en die innovaties ontwikkelen of reeds op de markt brengen

  • KMO’s en zelfstandigen: bedrijven die vóór de Coronacrisis recurrente positieve kasstromen hadden en hierdoor in aanmerking kwamen voor klassieke bankfinanciering

 • Minimum 25.000 euro en maximum 800.000 euro (in een eerste fase, in onderhandeling met Europa om deze limiet op te trekken)

 • Het toegekende krediet moet de financieringsbehoefte van minstens 12 maanden volledig dekken, eventueel gecombineerd met door andere partijen gecommitteerde investeringen

 • Het achtergesteld krediet dient in één schijf te worden opgenomen bij toekenning

 • Een looptijd van 3 jaar met integrale terugbetaling op de eindvervaldag of terugbetaling vanaf 24 maanden ( dat laatste enkel voor kmo’s en zelfstandigen)

 • Een jaarlijkse, uitgestelde interest van 5% integraal betaalbaar op eindvervaldag voor de start- en scale-ups en 4,5% voor de andere kmo’s en zelfstandigen.

 • Voor start- en scale-ups kunnen de hoofdsom en de uitstaande interesten bij een kapitaalronde of een exit omgezet worden in aandelen aan een korting van 25% op de aandelenprijs van die kapitaalronde/exit.

 • Er is een tewerkstellingsengagement van het bedrijf dat de lening ontvangt, waarbij ook gemikt wordt op de activering van mensen die in tijdelijke werkloosheid zitten

 • Geen cumulering mogelijk met de hinderpremie of compensatiepremie: die moeten terugbetaald worden bij ontvangst van de lening.

Kom jij in zware financiële moeilijkheden door de coronacrisis? Bekijk dan of de PMV lening iets voor jou kan zijn.

#samentegencorona

👊

Maandag 4 mei / HEB JIJ EEN CORONA AANBOD ONTWIKKELD?

Laat het ons hier weten!

Wij zetten de komende weken & maanden onze communicatiekanalen mee in om jullie aanbod in de markt te zetten 👊

Maandag 4 mei / Vanaf vandaag kan je als onderneming de corona compensatiepremie aanvragen bij VLAIO.

Vandaag kan dat voor wie zich vooraf heeft aangemeld via deze corona-update, via: https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin. Vanaf morgen kan het voor iedereen.

Deze eenmalige premie van 3000€ gaat naar ondernemingen die niet verplicht werden om te sluiten maar een zware omzetdaling van minstens 60% ten gevolge van de coronamaatregelen, hebben geleden. Voor zelfstandigen in bijberoep bedraagt de premie 1500€. Check alle voorwaarden op vlaio.be/coronacompensatiepremie.

Ondernemingen die een verminderde omzet hebben die niet gerelateerd is aan de coronacrisis komen niet in aanmerking. Welke ondernemingen kunnen een corona compensatiepremie aanvragen?

 • Ondernemingen met als hoofdactiviteit:

  • De eventsector en andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de coronamaatregelen worden getroffen;

  • (...)

 • Zelfstandigen in bijberoep die verplicht moesten sluiten ingevolge de opgelegde federale maatregelen, maar die niet in aanmerking komen voor de corona hinderpremie.

 • Ondernemingen die niet verplicht hun fysieke vestiging moesten sluiten, maar een substantiële exploitatiebeperking ondergaan ten gevolge van de opgelegde federale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Tip: Lees zeker de beknopte en concrete handleiding om te weten welke gegevens je moet invullen. Je kan deze op de Vlaio website downloaden.

OPGELET: naar wij reeds vernamen:

 • Je initiële verklaring volstaat 'op eer', maar controles zullen wellicht volgen (!)

 • Je zal niet én de compensatiepremie én de achtergestelde lening van PMV kunnen genieten. Is je onderneming echt in zware financiële moeilijkheden, bespreek dan eerst met je CFO of boekhouder of de PMV lening niet interessanter is (dan de éénmalige 3000€ compensatiepremie)

Veel succes!

#samentegencorona

👊

Vrijdag 24 april / De Nationale Veiligheidsraad beslist over de eerste stappen van een mogelijke exitstrategie na 3 mei.

Het verdict:

De huidige regels blijven van kracht, ongeacht in welke afbouwfase we ons bevinden (bv. social distancing, regelmatig de handen wassen…)

Mondmaskers worden de norm. Het bedekken van mond en neus staan centraal in de afbouwstrategie die de Nationale Veiligheidsraad voor ogen ziet. Dit wordt aanbevolen in openbare ruimtes, maar verplicht op het openbaar vervoer voor gebruikers van 12 jaar en ouder.

Fase 1a, vanaf 4 mei: Telewerk blijft voorlopig de norm. Indien dit niet kan, kunnen bedrijven, mits het volgen van de opgelegde gezondheidsmaatregelen, terug opstarten. Stoffenwinkels mogen de deuren openen, omdat zij noodzakelijk zijn voor het produceren van zelfgemaakte mondmaskers. Fysieke activiteit in openlucht met maximaal twee personen is toegestaan, mits het respecteren van social distancing.

Fase 1b, vanaf 11 mei: Winkels mogen terug open, ongeacht hun grootte of sector, indien ze voldoen aan de opgelegde voorwaarden.

Fase 2, vanaf 18 mei: De heropening van musea kan overwogen worden onder voorwaarden. Verder kunnen ploegsporten mogelijk worden in de buitenlucht en zullen bepaalde studiejaren in scholen de lessen kunnen hervatten. Ook beslissingen over het houden van privé-bijeenkomsten, het toegestane aantal personen aanwezig bij huwelijken en begrafenissen, en dagtrips in eigen land worden mogelijks besproken.

Fase 3, ten vroegste vanaf 8 juni: de modaliteiten voor een mogelijke heropening van de restaurants, en in een later stadium eventueel bars kan worden besproken onder strikte voorwaarden. Ook de toekomst van zomeractiviteiten zoals buitenlandse reizen, kampen van jeugdbewegingen, stages en kleinere openluchtevenementen zullen mogelijks besproken worden. We hopen dus snel op duidelijkheid.


Donderdag 23 april / PMV lanceert in mei de achtergestelde lening op 3 jaar. 

Voor collega's die in financiële problemen dreigen te komen, en voor wie de snelle banklening van 1 jaar (en dan meteen 100% terugbetalen in juni 2021) geen oplossing is, is de PMV lening een gouden kans. House of Events is vanaf dag 1 met PMV in contact hierover - ze houden ons op de hoogte.

De lening aanvragen kan op dit moment nog niet. PMV heeft nog formeel de goedkeuring nodig van Europa om de achtergestelde lening in de markt te mogen zetten. Voor die goedkeuring mikken zij op mei.

Zodra die er is, stelt PMV de online module op hun site open waarmee je de lening kan aanvragen. Je kan wel al intekenen op de site, om als eerste de concrete info begin mei te ontvangen.


Vrijdag 17 april / VLAIO streeft ernaar om de digitale aanvraagmodule van de compensatiepremie tegen 1 mei online te zetten.

Door de genomen maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, kampen tal van bedrijven op dit moment met financiële moeilijkheden. Om deze bedrijven te ondersteunen, werd een corona compensatiepremie toegestaan. (Opgelet: enkel bedrijven die te maken kregen met een omzetdaling van 60% of meer, komen hiervoor in aanmerking.) Deze premie bedraagt 3000 euro. Ook zelfstandigen of diegenen die een bijberoep uitoefenen worden ondersteund met een premie van 1500 euro. Jammer genoeg kan op dit moment nog geen aanvraag worden ingediend. VLAIO streeft er echter naar om deze tegen 1 mei online te zetten. 


Woensdag 15 april / Premier Wilmès kondigde zonet aan dat de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, zoals velen hadden verwacht, worden verlegd tot en met 3 mei.

Daarnaast besliste de Nationale Veiligheidsraad dat alle massa-evenementen tot en met 31 augustus niet mogen doorgaan. Het is echter onduidelijk welke evenementen als ‘massa-evenementen’ beschouwd worden. Op 3 mei zou hier meer duidelijkheid over moeten komen. Om de impact op de evenementensector te beperken, besliste de minister van Economie om de verplichte terugbetaling van tickets voor 3 maanden op te schorten en wordt de afgifte van een tegoedbon die gelijk is aan het betaalde bedrag, toegestaan. Ook alle publieke evenementen, onafhankelijk de grootte van het evenement, worden verboden (ten minste) tot en met 8 juni. Daarna zou beslist worden over de toekomst van kleinere evenementen. Om het wat dragelijker te maken voor de bevolking, mogen tuincentra en doe-het-zelfzaken vanaf 18 april de deuren terug openen, mits het in acht nemen van het social distancing principe.

Donderdag 14 april / De compensatiepremie uitgelegd

Op vrijdag 10 april werd op de Ministerraad van de Vlaamse regering (eindelijk) de compensatiepremie besproken. Gisteren, dinsdag 14 april late namiddag verscheen de finaal goedgekeurde tekst hierrond op hun website.

Korte samenvatting:

Wellicht zullen jullie allen deze compensatiepremie kunnen aanvragen (zodra Vlaio dit mogelijk maakt), de ene iets eenvoudiger dan de andere - zie opdeling in Categorie 1 (obv NACE codes) en Categorie 5 (zij die (nog) niet onder deze NACE codes vallen - een zogenaamde 'Catch all' categorie).

Opgelet: geen cumul mogelijk, ook niet met de achtergestelde leningen van PMV waar jullie mogelijks naar uitkijken (aan te vragen zodra PMV akkoord krijgt op dit product vanuit Europa).

Vandaag kun je de compensatiepremie nog niet aanvragen - schrijf je via deze link in om op de hoogte te worden gebracht zodra dit mogelijk wordt.

Meer informatie en uitleg over de compensatiemaatregel vind je hier.

Donderdag 9 april / Bovenop Vlaamse premie van 1.500 euro: “645 euro per maand voor 30.000 zelfstandigen in bijberoep”

Goed nieuws voor bijna 30.000 zelfstandigen in bijberoep: ook zij kunnen nu aanspraak maken op een ‘halve’ overbruggingsuitkering, laat minister van Zelfstandigen Denis Ducarme (MR) weten. Wie met zijn bijberoep meer dan 6.996 euro per jaar verdient, heeft recht op een uitkering van minstens 645 euro per maand. En dat is bovenop de Vlaamse compensatiepremie van 1.500 euro.

(Bron: HLN.be

Woensdag 1 april / Eenmalige premie van 3000€ voor inkomstenverlies

De Vlaamse Regering lanceert nieuwe steunmaatregelen voor ondernemers en bedrijven die inkomensverliezen lijden door de coronacrisis. 

Deze vier maatregelen neemt de Vlaamse Regering:

 1. Eenmalige compensatie van 3.000 euro. Ondernemingen die 60 procent van hun omzet zien dalen tussen halfweg maart en eind april krijgen een eenmalige premie van 3.000 euro. Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven in de evenementensector, of bijvoorbeeld  kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen en logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen. Zij leggen dan een verklaring op eer af, die achteraf wel kan worden gecontroleerd. Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen gebruik maken van een (verlaagde) compensatiepremie. Voorwaarde is dat ze ofwel sociale bijdragen betalen zoals in hoofdberoep, ofwel niet meer dan 80 procent tewerkgesteld zijn in hun hoofdberoep.
 2. Uitbreiding waarborgcapaciteit. Voor grote bedrijven gaat de overheid meer waarborg staan als die bedrijven moeite hebben om hun leningen af te betalen: de waarborgcapaciteit van Gigarant (waarborgen boven 1,5 miljoen) wordt uitgebreid van 1,5 miljard naar 3 miljard euro. Grote bedrijven kunnen zo een speciale Covid-19-waarborg krijgen. 
 3. Achtergestelde leningen van 3 jaar. Voor kmo’s (met een focus op start-ups en scale-ups) komen er achtergestelde leningen van drie jaar met een verlaagde rentevoet, waarvoor 250 miljoen euro wordt voorzien.
 4. 200 miljoen voor ‘gesubsidieerde’ sector. Er komt een noodfonds voor gesubsidideerde sectoren, zoals cultuur, jeugd, sport en media.

Deze maatregelen komen bovenop het eerste pakket steunmaatregelen die de Vlaamse Regering eerder al trof.

(Meer info: Website Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse Regering)

Maandag 30 maart / Overleg met BESA & oprichting FED.event

BESA beloofde ons vrijdag dat ze onze vraag om de 'huwelijks- en privé events sector' consequent mee op te nemen in hun schrijvens (ism ACC Belgium) aan de kabinetten van Crevits/Muylle/Borsus zullen meenemen in hun overleg.

Onder leiding van Manu Blancquaert wordt intussen (ook*) FED EVENT opgericht als koepelfederatie voor alles & iedereen events-related, waarbij de huwelijkssector als deelsector zal worden vertegenwoordigd en wij vinger aan de pols zullen houden voor jullie. Manu slaagde er onder andere reeds in de Facebook groep EVENT & ENTERTAINMENT FREELANCERS SOS te doen uitgroeien tot 5000+ leden, en groeit elke dag in professionalisme. Zij die lid wensen te worden, kunnen dat doen via deze link. We kijken hun acties graag tegemoet. (*we steunen alle initiatieven die momenteel de sector proberen te helpen - we helpen mee waar mogelijk)

Vrijdag 27 maart / Maatregelen verlengd van 3 april naar 19 april

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart, uitgebreid met de ministers-presidenten, is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei. De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd worden. De Nationale Veiligheidsraad zal daarvoor op gezette tijdstippen bijeen komen. 

De details van de maatregelen zijn beschikbaar op de website www.info-coronavirus.be.

Vrijdag 27 maart / Vanaf vandaag kun je de hinderpremie aanvragen

Omwille van de coronamaatregelen worden sommige bedrijven verplicht de deuren te sluiten. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona hinderpremie in het leven geroepen. De corona hinderpremie bedraagt 4000 euro voor bedrijven met een fysieke inrichting die verplicht volledig moeten sluiten. 

Vraag je hinderpremie aan: https://www.aanvraagcoronapremie.be

Donderdag 26 maart / Verzekeraars schelden premies tijdelijk kwijt voor werknemers

De verzekeringssector volgt de bankensector en gaat uitstel van premie-betaling geven aan wie getroffen is door de coronacrisis. De Nationale Bank van België én de verzekeringssector hebben overeenstemming bereikt over een pakket maatregelen om de impact van de coronacrisis te milderen.

(Bron: De Standaard)

Woensdag 25 maart / "Er komt ook een regeling voor... "

"MP Jambon engageerde zich in Vlaparl net voor regeling ter compensatie van verlies voor wie niet verplicht moet sluiten" (Facebook post Axel Ronse (NVA) gisteren)

De Standaard kopt: 'Nieuwe regeling naast hinderpremie'

"Minister-president Jan Jambon benadrukte dat de gezondheid van mensen voor gaat, maar dat de gezondheid van de economie ook belangrijk is. Hij wees erop dat de kappers, die sinds kort moeten sluiten, nu ook in aanmerking voor hinderpremie. 'Dat wil niet zeggen dat we geen oog hebben voor andere vragen, van de freelancers, van het jeugdwerk, de culturele sector, de sportwereld, enz. Er komt ook een regeling voor die mensen."

(Bron: De Standaard)

"De regeling wordt as we speak uitgewerkt en zal binnenkort bekendgemaakt worden. Event sector, autocarsector, deejays, traiteurszaken die sluiten omwille van ernstig omzetverlies, krantenwinkels, ... Nog even geduld dus. Help is on the way" (Lett. extra comment van Axel Ronse onder initiële post)

Maandag 23 maart, 21.20 / Nederland verbiedt bijeenkomsten tot 1 juni

In Nederland zijn alle samenkomsten en evenementen nu tot 1 juni verboden, ook samenscholingen van minder dan 100 mensen. Eerst waren bijeenkomsten tot 6 april verboden. 

(Bron: VRT.be

Zondag 22 maart / Banken zeggen kredietpakket van 50 miljard € en tijdelijk uitstel van betaling bankleningen voor particulieren en bedrijven toe

De regeling is van belang voor bedrijven die door de uitbraak van het coronavirus in financiële problemen komen. Er zijn twee grote luiken: zes maanden uitstel van betaling aan banken én de mogelijkheid om een overbruggingskrediet te krijgen voor 12 maanden.

(Bron: De Standaard)

Meer nieuws op Voka.be 

Vrijdag 20 maart / Voka verheugd over ‘coronaprocedure’ voor tijdelijke werkloosheid

Werkloosheid door corona vanaf 13 maart wordt in alle gevallen als overmacht beschouwd. Dat maakt het voor de ondernemingen een stuk eenvoudiger. Naast de eenvormige procedure werd ook het stelsel zelf vereenvoudigd. Het geldt nu voor arbeiders en bedienden zodat meer bedrijven voor hun medewerkers een aanvraag kunnen indienen. Bovendien zorgt de automatische toekenning meteen voor duidelijkheid en een aanzienlijke versnelling, die bedrijven en hun werknemers meteen zekerheid biedt.

Ontdek hier hoe de vereenvoudigde procedure eruit gaat zien.

(Bron: Voka)

Donderdag 19 maart / Nieuwe en extra fiscale steunmaatregelen

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), konden al steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën (zie de blokken hieronder en deze website van de FOD Financiën). De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten. 

Uitstel voor het betalen van de btw-aangiften en bedrijfsvoorheffing

Je krijgt automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen. Dit uitstel geldt voor:

Btw

Betaling voor: 

 • maandaangifte, februari 2020, termijn verlengd tot 20 mei 2020
 • maandaangifte, maart 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020
 • kwartaalaangifte, 1e kwartaal 2020 - termijn verlengd tot 20 juni 2020

Bedrijfsvoorheffing 

 • maandaangifte, februari 2020, termijn verlengd tot 13 mei 2020
 • maandaangifte, maart 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020
 • kwartaalaangifte, 1e kwartaal 2020 - termijn verlengd tot 15 juni 2020

Naast dit automatisch uitstel van betaling, kan je voor de betaling van de schulden voor de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen (zie hieronder) aanvragen. Via deze aanvraag kunnen bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan.

Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.

Meer info vind je op de site van FOD Financiën

(Bron: www.unizo.be/corona)

Donderdag 19 maart / COVID-19: OVERZICHT STEUNMAATREGELEN VOOR BEDRIJVEN

Je vindt hier een actueel overzicht van alle relevante links naar economische, sociale en fiscale steunmaatregelen voor bedrijven die uitgevaardigd werden door zowel de federale als gewestelijke regeringen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19.

https://www.vbo.be/actiedomeinen/veiligheid--welzijn-op-het-werk/veiligheid--welzijn-op-het-werk/covid-19-overzicht-steunmaatregelen-voor-bedrijven_2020-03-17/

(Bron: VBO)

Woensdag 18 maart, 16.00 / Uitbreiding hinderpremie

De hinderpremie wordt uitgebreid naar alle ondernemingen die omwille van de (nieuwe) overheidsmaatregelen verplicht zijn te sluiten. Bovendien wordt de premie nu toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is.

Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. 

De toepassing hiervoor is nog in volle ontwikkeling. Je kan alvast je e-mailadres achterlaten zodat men jou informeert van zodra de toepassing actief is.

Woensdag 18 maart / Actieplan voor jouw bedrijf in corona-tijden​​​​​​​

Daar sta je dan. Het event seizoen zou nét van start gaan, veel voorbereidingen waren reeds achter de rug tot plots... het coronavirus toeslaat en je planning (zwaar) verstoort. Nadat het eerste puin is geruimd en onze nieuwe realiteit ons duidelijk wordt, biedt deze periode van crisis misschien ook wel een opportuniteit. 

Onze tips voor je bedrijf in tijden van corona lees je hier.

Woensdag 18 maart / Betalingsuitstel belastingen

Vandaag werd vanuit de FOD Financiën een belangrijke steunmaatregel aangekondigd met betrekking tot de betaling van btw en bedrijfsvoorheffing en van de personenbelasting en vennootschapsbelasting. Concreet wordt een betalingsuitstel van twee maanden toegekend. Op die manier wil de federale overheid extra financiële ademruimte creëren voor bedrijven en ondernemers tijdens deze uitzonderlijke periode.

Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing

Ondernemers krijgen een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen. Dit uitstel geldt voor:

Btw

- Aangifte februari 2020: uitstel betaling tot 20 mei 2020

- Aangifte maart 2020: uitstel betaling tot 20 juni 2020

- Aangifte 1e kwartaal 2020: uitstel betaling tot 20 juni 2020

Bedrijfsvoorheffing

- Aangifte februari 2020: uitstel betaling tot 13 mei 2020

- Aangifte maart 2020: uitstel betaling tot 15 juni 2020

- Aangifte 1e kwartaal 2020: uitstel betaling tot 15 juni 2020

Naast dit automatisch uitstel van betaling, kunnen ondernemers voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen. Via deze aanvraag kunnen bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan.

Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.

Bron: FOD Financïen

Dinsdag 17 maart 2020, 16.32 / Officiële communicatie (via mail, op onze vraag tav de bevoegde instanties) rond de aanpassing van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen door Partena Professional: 

"Zelfstandigen die problemen ondervinden door het coronavirus, kunnen een beroep doen op de derde pijler van het overbruggingsrecht – gedwongen onderbreking – indien zij aan alle voorwaarden voldoen.

Dit beperkt zich niet enkel tot de quarantaine van de zelfstandige maar geldt voor de volledige situatie waarin de zelfstandige zijn activiteit moet onderbreken (rechtstreeks of onrechtstreeks) wegens het coronavirus.

Voorbeelden:

 • Werknemers die in quarantaine werden geplaatst, komen niet opdagen
 • Leveringen worden onderbroken
 • De activiteit vermindert (vermindering reservaties, vermindering van de bezettingsgraad, verhoging van de annulaties, …) en de verderzetting van de activiteit wordt verlieslatend

De toekenning van de derde pijler van het overbruggingsrecht zou flexibel moeten zijn in gevallen die gelinkt zijn aan het coronavirus. Zodra er een beginnend bewijs is dat de onderbreking gelinkt is aan het coronavirus, mag het overbruggingsrecht voor deze situatie aanvaard worden, op voorwaarde dat de andere wettelijke voorwaarden worden nageleefd.

De huidige wetgeving omtrent overbruggingsrecht zou ook moeten aangepast worden, in die zin dat zelfstandigen die hun activiteit voor een korte periode, maar minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen, onderbreken, ook recht kunnen hebben op een financiële uitkering.

In afwachting en onder voorbehoud van de goedkeuring van dit wetsvoorstel, heeft de Minister van de Zelfstandigen al de volgende details over deze maatregel meegedeeld: De zelfstandige die gedwongen wordt om zijn activiteit te onderbreken wegens overmacht (derde pijler) zal voortaan recht hebben op een financiële uitkering tussen 25% en 100% van het bedrag van de maandelijkse financiële uitkering, afhankelijk van het aantal periodes van 7 opeenvolgende kalenderdagen waarin hij wordt gedwongen om te onderbreken.

Dagen onderbreking

Zonder gezinslast

Met gezinslast

7 tot 13

322,92 euro

403,53 euro

14 tot 20

645,84 euro

807,05 euro

21 tot 27

968,77 euro

1.210,58 euro

28 en meer

1.291,69 euro

1.614,10 euro

Deze maatregel is bedoeld om alle gevallen van gedwongen onderbreking te dekken binnen het kader van de derde pijler en die zich voordoen vanaf 1 maart 2020.

Deze aanpassing zal enkel van toepassing zijn voor zelfstandigen die recht hebben op geen enkele financiële uitkering binnen het klassieke kader van de regels van begin en einde toekenning van de financiële uitkering (geldende wetgeving).

Voorbeelden:

 1. Een zelfstandige die gedwongen wordt om zijn zelfstandige activiteit van 14 maart tot 22 maart (herneming 23 maart) te onderbreken, zal, wanneer de wet zal aangepast zijn, de helft van de huidige financiële uitkering kunnen vragen (645,84 of 807,05 euro ingeval van gezinslast), voor zover aan alle andere voorwaarden wordt voldaan.
 2. Een zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit van 14 maart tot en met 5 juni moet onderbreken (herneming op 6 juni), kan een financiële uitkering vragen voor de maanden april en mei, op basis van de geldende wetgeving (in totaal twee maal 1.291,69 euro of twee maal 1.614,10 euro ingeval van gezinslast).

Wij houden u op de hoogte zodra de nieuwe maatregel definitief wordt aangenomen."

Dinsdag 17 maart 2020, 13.10 Breaking! De kamer stemde in de commissie net versoepeling (ook voor starters, niet enkel bij stopzetting maar ook vermindering van activiteiten) overbruggingsrecht zelfstandigen. Donderdag plenair. Vraag het asap aan via uw sociaal verzekeringsfonds! Concreet = 1.290 euro per maand als alleenstaande // 1.614 indien gezinslast.

Maak er gebruik van!

(Bron: Facebook post van Axel Ronse, Vlaams Volksvertegenwoordiger N-VA bij Vlaams Parlement)

Maandag 16 maart 2020 / Vakverenigingen eventsector sturen open brief naar regering met steunvoorstel coronavirus

De Belgische eventsector verenigt zich in de strijd tegen het coronavirus. De vakverenigingen ACC Belgium, Febelux, BESA en Becas vragen de ministers van economie, Nathalie Muylle, Hilde Crevits en Willy Borsus om extra zuurstof voor de zwaar getroffen sector. House of Weddings & House of Events scharen zich mee achter dit initiatief en publiceren hierbij de open brief aan de ministers:

Geachte Mevrouw de Minister,

Wij danken u voor uw snelle reactie vorige week vrijdag op de vraag van de event-sector naar concrete steunmaatregelen.

Onze sector wordt zowel op financieel als op sociaal vlak hard geraakt door inkomstenverlies en werkloosheid. Als vakvereniging proberen we de schade voor de sector te overzien, onze leden te beschermen en wensen we graag met u verder in dialoog treden over concrete maatregelen om de sector te ondersteunen in deze crisis.

We willen via deze weg dan ook een concreet voorstel met jullie delen:

Wij vragen als concrete  steunmaatregel de 100% fiscale aftrekbaarheid van alle evenementen die in boekjaar 2020 en 2021 georganiseerd worden door een (erkend) eventbureau. Van deze eenvoudige maar duidelijke maatregel zal de ganse sector - de eventbureaus, de eventlocaties, de cateringbedrijven, de toeleveranciers en de freelancers - de positieve impact voelen.

Waarom is deze maatregel nodig?

Onze sector vertegenwoordigt om en bij de 3.200 ondernemingen en 80.000 werknemers, waaronder ook veel zelfstandigen en freelancers, die momenteel allemaal technisch werkloos zijn en zonder inkomsten vallen.

De eventsector is een hardwerkende industrie en wij zullen er voor zorgen dat er in 2020 en 2021 harder gewerkt wordt dan ooit tevoren om de schade op te vangen. Maar dat kunnen we niet zonder extra zuurstof. Daarom stellen wij bovenstaande steunmaatregel voor die de overheid nauwelijks geld kost, maar de sector wel een belangrijke boost geeft zodra deze crisis achter de rug is.

Onze leden proberen immers zoveel mogelijk evenementen  te verplaatsen naar de nabije toekomst, maar de onzekerheid over wanneer iedereen terug aan de slag kan is op dit moment nog zeer groot. 

De lente is een cruciale periode voor de sector en niemand weet hoelang deze impasse nog kan duren. Bovendien moet onze sector rekening houden met een vertragende factor. Eens we opnieuw evenementen mogen organiseren, zal het gemiddeld 6 à 8 weken duren vooraleer die kunnen plaatsvinden. Dat betekent dat de meeste bedrijven en freelancers pas na die periode opnieuw inkomsten zullen ontvangen. Momenteel worden heel wat evenementen naar het najaar verschoven met als gevolg dat de capaciteit al snel een maximum zal bereiken in die periode, wat opnieuw voor veel bedrijven inkomstenverlies zal betekenen.

Als industrie die mensen bij elkaar brengt, willen wij graag helpen om post-corona de hele samenleving opnieuw op de been te brengen, met positieve gevolgen voor de Belgische economie.

Vandaag reiken wij dan ook de hand naar de Belgische federale en regionale overheden met onze kennis en logistieke expertise om deze crisis het hoofd te bieden. Onze leden kunnen bijvoorbeeld helpen met het organiseren van ontsmettingszones aan treinstations, het opzetten van tenten voor ziekenhuizen, het op punt zetten van logistieke flows, het uitwerken van sensibiliseringscampagnes, enz. Ook hier nodigen we jullie uit om ons als een constructieve partner te zien, die wil bijstaan waar nodig.

Wij treden graag verder met u in dialoog betreffende beide bovenstaande voorstellen en kijken uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groeten,

Johan Vandepoel

PS.: Wij hebben vernomen dat er morgen een overleg plaatsvindt over een aantal steunmaatregelen en willen hierbij, indien mogelijk, als betrokken sector graag mee aan de tafel zitten.

Johan Vandepoel 
CEO ACC Belgium