• Home
 • Corona - liveblog PRO's

Corona - liveblog PRO's

In tijden waar snelle updates van correcte informatie een meerwaarde kunnen zijn voor de wedding & event professionals, groeperen wij graag alle informatie hier.

Maandag 25 mei / UNIZO SECTOR UPDATE: Voor wie het aanbelangt

Nu woensdag Nationale Veiligheidsraad

Nu woensdag komt de Nationale Veiligheidsraad samen.

We lazen al:
‘Centraal staan de culturele sector, de sport en de horeca’, kondigt premie Sophie Wilmès (MR) aan in een persbericht. ‘Er zal ook bekeken worden wanneer en in hoeverre het mogelijk is om meer sociale contacten toe te laten, religieuze ceremonies opnieuw te laten plaatsvinden en evenementen van een bepaalde grootte te laten doorgaan.’ Lees hier het hele artikel.

(Niet zeker of we nu woe 27/5 dan wel 3/6 zullen weten hoe het voor ons zit - we'll keep u posted!)

Nieuws mbt Algemene Vergaderingen

Minister Geens vaardigt nieuwe richtlijn uit voor algemene vergaderingen tot en met 30 juni. Meer daarover hier.

Nog geen uitsluitsel over structurele oplossing voor algemene vergaderingen vanaf 1 juli. Meer info.

Verlaging voorschotfacturen elektriciteit en gas

Heel wat ondernemers worstelen vandaag met liquiditeitsproblemen.

Daarbij helpen ‘alle beetjes’. Aangezien een aantal zaken (veel) minder gas en elektriciteit verbruiken, kan het zeker logisch zijn om lagere voorschotten te betalen, en zo de betalingen af te stemmen op het werkelijk verbruik.

Verschillende leveranciers laten dat vandaag ook toe, bv.:

Uitstel van de solden naar 1 augustus in de plenaire vergadering gestemd (20/4)

Na een eerste goedkeuring in de commissie werd dit nu ook in de plenaire vergadering van het federaal parlement goedgekeurd. Meer info.

Online aanwezigheid Vlaamse ondernemingen versterken: gratis e-scan (VLAIO)

Via de website van ‘het internet is ook uw zaak’ kan elke zaak een e-scan laten uitvoeren, een financieel plan opmaken om online te gaan én een aantal gratis tips terugvinden.

Initiatief Beroepsfotografen: button voor mensen met mondmasker

De Nationale Vereniging van Beroepsfotografen, aangesloten bij UNIZO, heeft een leuke buttonactie gestart voor bedrijven en zorginstellingen:

“We willen mensen die mondmasker moeten dragen hun glimlach teruggeven door een mooie portretfoto te maken en deze op button te drukken die ze dan kunnen opspelden.”

Alle info.

Welke waarborg is de interessantste?

De klassieke Vlaamse Waarborgregeling kan interessant zijn, omdat het waarborgpercentage daar normaal 75 % bedraagt per krediet. Maar het kan ook interessant zijn om de achtergestelde lening van PMV/z (Coronalening) aan te vragen.
Alles over die Vlaamse maatregelen.
Ook nog: de Vlaamse kredietbemiddelaar bemiddelt kosteloos tussen ondernemers en banken om tot een oplossing te komen.

Meldingsplicht Nederland: problemen?

Wie in Nederland gaat werken moet al enkele maanden een aanmelding doen. We kregen intussen vanuit FIT de vraag of er zich hieromtrent soms problemen voordoen?
Wie voorbeelden van problemen zou hebben mag dit melden aan collega Koen De ridder : Koen.Deridder@unizo.be
De laatste info die wij hebben:

Tot nu toe mochten alle werkverplaatsingen over de grens zonder al te veel probleem doorgaan. Om de grens over te steken met Nederland neem je best wel een werkgeversattest mee en een bewijs dat je voor professionele redenen de grens over moet (bv. een boekingsmail, …)
Meer info.

Bovenstaande alles met dank aan Unizo!

Donderdag 21 mei / Minister-president Jan Jambon kondigde zonet op de radio aan dat de Nationale Veiligheidsraad zich nu snel zal uitspreken over een lange termijn-plan voor de evenementensector.

Zodra we meer info krijgen, posten we deze hier!

Intussen, ter informatie/inspiratie:

Horeca Vlaanderen lijst duidelijk op welke principes zij zullen hanteren voor een veilige heropstart. Zeker de moeite om eens door te nemen, en te bekijken wat voor jouw specifieke activiteit handig kan zijn om mee rekening te houden?

Meerdere House of Weddings partners startten intussen een heus tweede bedrijf in corona hygiëne/safety. Misschien fijn om te bekijken of/hoe jullie kunnen samenwerken naar een veilige heropstart straks van jouw activiteit? Bv Virusstop Club (door The Lab/ The Street Food Company), Air Guard Belgium (door Laurent Wery)

#samentegencorona 👊

Woensdag 20 mei / Voor wie het aanbelangt: overbruggingsrecht, corona-ouderschapsverlof, impact aanvullende pensioenrechten, overuren, verplaatsing solden & veilig online betalen

Overbruggingsrecht: verlengd tot mei en juni

Belangrijke informatie voor heel wat zelfstandige ondernemers: het crisis-overbruggingsrecht wordt verlengd voor de maanden mei en juni. Meer info leest u hier.

Wel belangrijk: de ondernemer dient een nieuwe aanvraag in te dienen.

Nieuw: Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

“De corona-ouderschapsuitkering kan aangevraagd worden door zelfstandigen die i) hun activiteit in de maanden mei en/of juni gedeeltelijk onderbreken en ii) zorgen voor één of meerdere kinderen jonger dan 12 jaar. In geval van een kind met een beperking geldt - afhankelijk van de situatie - een leeftijdsgrens van 21 jaar of helemaal geen leeftijdsbeperking.” Meer info.

Tijdelijke werkloosheid Corona : Wat is de impact op de aanvullende pensioenrechten en risicodekkingen ?

Op 18 mei 2020 werd de wet houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19 pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Deze wet bevat maatregelen om de gevolgen die de tijdelijke werkloosheid Corona kan hebben op de opbouw van pensioenrechten en de beroepsgebonden risicodekkingen te neutraliseren (en dit zowel voor plannen op sectoraal niveau als op ondernemingsniveau, beheerd door een verzekeraar of door een pensioenfonds (IBP)). Meer info.

Mag een ondernemer mensen op zondag of 's nachts tewerk stellen om aan de vraag van de consumenten te voldoen?

De uitbraak van het coronavirus kan worden beschouwd als een ongeval, waardoor de arbeidsduurgrenzen kunnen worden overschreden. Ook nachtarbeid en zondagsarbeid zijn in dat geval toegelaten, en er mag buiten de normale roosters gewerkt worden. De uren die in dit kader gewerkt worden, vallen wel onder het gewone overurenregime. Lees hier verder.

Verplaatsing solden: stand van zaken

Wat de beslissing over de verschuiving van de zomersolden naar augustus betreft: vorige week unaniem gestemd in de kamercommissie Economie, deze week op de plenaire voor finale goedkeuring. De wintersolden worden voorlopig nog niet verschoven in deze beslissing. Men vraagt een evaluatie na de zomer.

De soldenwetgeving is voor alle sectoren van toepassing en de voornaamste regels daarbij zijn dat er tijdens die periodes met verlies mag verkocht worden en de benaming ‘solden’ gebruikt mag worden.

De sperperiode is enkel van toepassing op 3 sectoren: mode, schoenen en lederwaren.

Bekijk het volledige overzicht hier.

Veilig online betalen op jouw webshop?

Heel wat ondernemers in uiteenlopende sectoren hebben de voorbije weken de stap gezet om ook online te verkopen (en velen onder hen zullen dit blijven doen).

Eén van de aandachtspunten daarbij is de vraag ‘hoe kunnen mensen op een veilige en praktische manier betalingen doen via mijn webpagina?’

Heel concrete info daaromtrent leest u hier.

Woensdag 13 mei / De Nationale Veiligheidsraad gaf zonet in haar persconferentie haar akkoord op huwelijksceremonies en begrafenissen tot 30p vanaf as maandag 18/5, maar schort events op tot 30/6.

Alles onder voorbehoud van respect voor social distancing. Er mag nog geen receptie worden gegeven na de ceremonie, en 'events' zijn opgeschort tot einde juni.

Foto- en videografen kunnen alvast wel terug opstarten, alsook de partners met beroepen die social distancing kunnen garanderen.

Je klanten thuis of in je atelier ontvangen mag intussen ook weer (lees hier meer).

Vanaf 8/6 zullen 'events' verder worden besproken. Premier Wilmès waarschuwt dat vóór de zomer geen 'terugkeer naar normaliteit' kan worden verwacht.

Our thoughts:

 • We zijn teleurgesteld dat 'geen events tot 30/6' kunnen plaatsvinden.
 • We zijn positief gestemd over de snelle versoepeling naar 30p, die sneller komt dan verwacht (8/6).
 • We hopen dat 'geen events tot 30/6' een prelude mag zijn voor verdere versoepeling in de komende weken - hopelijk vanaf 1/7 naar 100p mét aangepast 'feest', zoals in Nederland het geval is.

Ons advies:

 • Probeer een creatief voorstel klaar te hebben over hoe jij -zodra het weer mag, in jouw activiteit- meteen opnieuw aan de slag kan
 • Denk na over wat jouw core competency is als zaakvoerder en bedrijf, en hoe je -tijdelijk- omzet kan scoren in alternatieve sectoren of met alternatieve producten/diensten.

Als jullie ideeën hebben over hoe we jullie de komende weken en maanden kunnen bijstaan, stuur gerust een mailtje naar iris@houseofweddings.com zodat we kunnen kijken of/hoe we kunnen helpen.

Hang in there & veel succes - we komen hierdóór!

Maandag 11 mei / Fase 1b van de exitstrategie treedt in werking

Op woensdag 6 mei kwam de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar om de werking van een nieuwe fase van de afbouwstrategie te bespreken. Deze gaat vanaf vandaag, 11 mei van start, op voorwaarde dat de cijfers over de ontwikkelingen van COVID-19 het toelaten. Gelukkig voor ons, is dit het geval.

Ten eerste werd een uitbreiding van de sociale contacten toegestaan. Elk gezin mag vanaf nu maximaal vier personen (altijd dezelfde) ontvangen, op voorwaarde dat die personen ook integraal voor dat gezin kiezen. Op deze manier worden ‘bubbels’ gecreëerd die de verspreiding van het virus zoveel mogelijk proberen beperken. Er moet echter nog rekening gehouden worden met de social distancing regels, en bezoek in de tuin of op het terras wordt aangeraden.

Ook de winkels mogen opnieuw openen, wederom met strikte inachtneming van bepaalde regels.

Jammer genoeg krijgen bars en restaurants, maar ook de feest-, recreatieve- en culturele sector (nog) geen uitsluitsel. In afwachting tot de volgende fase van het exitplan, wordt de haalbaarheid bepaald voor het terug opstarten van kapperszaken, markten, daguitstappen, en dergelijke. Er zou ook beslist worden over een uitbreiding van het aantal aanwezigen op bruiloften en begrafenissen.

We hopen dus snel meer duidelijkheid te krijgen!

Maandag 11 mei / Steunmaatregelen - overzicht UNIZO

Gezien onze aansluiting als federatie bij Unizo, krijgen we nu wekelijks updates door die we aan jullie -onze leden- kunnen overmaken:

1) Akkoord handelshuur (8/5)

Het akkoord dat de Vlaamse regering sloot rond de handelshuur, op basis van een voorstel van UNIZO, heeft tot doel zowel huurder als verhuurder door deze moeilijke periode te helpen.

De principes van het steunmechanisme zijn eenvoudig:

- Het gaat om een vrijwillig systeem. Niemand wordt verplicht om hier in te stappen;

- De verhuurder gaat akkoord om één of twee maanden (bv. april en/of mei) huurgelden kwijt te schelden;

- De twee volgende maanden (bv. juni en juli) huurgeld blijven in principe verschuldigd door de huurder. Maar de Vlaamse overheid engageert zich nu om voor maximum 2 maanden huur als lening te geven aan de huurder.

- Huurders die niet meteen kunnen betalen, vragen een lening aan bij de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV), voor een maximaal bedrag van 25.000 euro.

- De verhuurder krijgt meteen zijn huurgelden via de bank op de afgesproken tijdstippen;

- De huurder betaalt de voorgeschoten huurgelden terug aan de bank over maximum 2 jaar. De rente, inclusief bankkosten, bedraagt 2%.

Meer info vind je hier.


2) Uitbreiding win-win-lening (8/5)

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits breidt de mogelijkheden uit om als vriend of familielid te investeren in een kmo via de win-winlening.

Meer info hierover via deze link.


3) Federale regering bereikt akkoord over ‘fiscale bazooka’ (8/5)

Ten eerste komt in de vennootschaps- en de personenbelasting een ‘carry back’, waarbij bedrijven en zelfstandigen hun verliezen van 2020 kunnen aftrekken van hun winst van 2019. Bedrijven kunnen daardoor hun voorafbetalingen terugvragen en zien hun belastingfactuur voor het inkomensjaar 2019 meteen getemperd.

Daarnaast kunnen bedrijven de komende drie jaar een zogenaamde wederopbouwreserve aanleggen ten belope van het verlies dat ze in 2020 leden. Het geld om het eigen vermogen weer op peil te brengen mag dan worden afgetrokken van de bedrijfswinsten van dit en de komende jaren. Daardoor moeten tijdelijk opnieuw minder belastingen worden betaald.

Aan deze maatregel zijn wel voorwaarden verbonden.

Meer info vind je hier.


4) Federale regering verlengt geldigheidsduur maaltijdcheques, ecocheques,… met 6 maanden (9/5)

De federale ministerraad van afgelopen zaterdag keurde op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Werk Nathalie Muylle een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de geldigheidsduur van bepaalde cheques verlengt als gevolg van de COVID-19-pandemie.

Het ontwerp verlengt de geldigheidsduur van maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques waarvan de vervaldatum afloopt.

Meer info


5) Als onderneming je gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) up-to-date houden?

Wanneer een ondernemer beroep doet op digitale steunmaatregelen, zoals de kmo-portefeuille, de ecologiepremie en de hinderpremie - of recent de corona compensatiepremie of corona hinderpremie, gebruikt de overheid KBO-gegevens. Daarom is het belangrijk dat deze gegevens correct en altijd up-to-date zijn.

Een aantal belangrijke gegevens kan een ondernemer gratis kan aanpassen in de KBO, met de ‘My Enterprise’-tool.

Meer info


Afsluitend - LAST CALL FREE WEBINAR (12/5)

"Surviving COVID19 as a (wedding/event) business"

Schrijf je hier in!

UPDATE / Nationale Veiligheidsraad kondigt aan in persconferentie dat vanaf 18/5 de heropstart van events zal bekeken worden.

Dit geeft Premier Wilmès aan onder voorbehoud van een verdere gunstige evolutie van de cijfers. Het is voorlopig nog niet duidelijk wanneer we concreet zullen weten wat vanaf 18/5 of 8/6 zal mogen.

We houden jullie op de hoogte - fingers crossed 🤞

#samentegencorona

👊

Dinsdag 5 mei / De Vlaamse regering heeft naar aanleiding van de coronacrisis 250 miljoen vrijgemaakt voor de lancering van achtergestelde leningen op 3 jaar via PMV.

Die kun je vanaf nu aanvragen via http://www.pmv.eu/nl/achtergestelde-lening-op-drie-jaar-aanvragen 

Let wel: omwille van de Europese regelgeving zal PMV starten met de toekenning van achtergestelde leningen op 3 jaar tot € 800.000 euro. Voor leningen boven dat bedrag is PMV nog in overleg met de Europese Commissie. Zodra we hierover vanuit Europa bevestiging hebben, komen we hier op terug.

Hiermee komt Vlaanderen tegemoet aan de vraag van vele bedrijven om een financiële buffer op middellange termijn te creëren en zo de tijd te hebben om omzet en cash flow opnieuw op peil te brengen. De bedrijven krijgen uitstel van betaling van kapitaal en interest voor twee tot drie jaar. Zo creëert Vlaanderen extra financiële ademruimte voor gezonde bedrijven die mikken op een snelle doorstart met maximale tewerkstelling.

De achtergestelde lening op 3 jaar is complementair aan de kredieten op 12 maanden door de bankensector die federaal gewaarborgd worden.

Voor alle ondernemingen die een groter bedrag nodig hebben, kan PMV, pari passu met andere investeerders via haar reguliere werking mee aan een oplossing werken.

Voorwaarden

Voor de goede orde geven we hierbij nog even de belangrijkste modaliteiten mee:

 • Twee doelgroepen: intrinsieke gezonde

  • Start-ups en scale-ups: (jonge) bedrijven die in de laatste 3 jaren geen of slechts beperkte positieve kasstromen hadden en die innovaties ontwikkelen of reeds op de markt brengen

  • KMO’s en zelfstandigen: bedrijven die vóór de Coronacrisis recurrente positieve kasstromen hadden en hierdoor in aanmerking kwamen voor klassieke bankfinanciering

 • Minimum 25.000 euro en maximum 800.000 euro (in een eerste fase, in onderhandeling met Europa om deze limiet op te trekken)

 • Het toegekende krediet moet de financieringsbehoefte van minstens 12 maanden volledig dekken, eventueel gecombineerd met door andere partijen gecommitteerde investeringen

 • Het achtergesteld krediet dient in één schijf te worden opgenomen bij toekenning

 • Een looptijd van 3 jaar met integrale terugbetaling op de eindvervaldag of terugbetaling vanaf 24 maanden ( dat laatste enkel voor kmo’s en zelfstandigen)

 • Een jaarlijkse, uitgestelde interest van 5% integraal betaalbaar op eindvervaldag voor de start- en scale-ups en 4,5% voor de andere kmo’s en zelfstandigen.

 • Voor start- en scale-ups kunnen de hoofdsom en de uitstaande interesten bij een kapitaalronde of een exit omgezet worden in aandelen aan een korting van 25% op de aandelenprijs van die kapitaalronde/exit.

 • Er is een tewerkstellingsengagement van het bedrijf dat de lening ontvangt, waarbij ook gemikt wordt op de activering van mensen die in tijdelijke werkloosheid zitten

 • Geen cumulering mogelijk met de hinderpremie of compensatiepremie: die moeten terugbetaald worden bij ontvangst van de lening.

Kom jij in zware financiële moeilijkheden door de coronacrisis? Bekijk dan of de PMV lening iets voor jou kan zijn.

#samentegencorona

👊

Maandag 4 mei / HEB JIJ EEN CORONA AANBOD ONTWIKKELD?

Laat het ons hier weten!

Wij zetten de komende weken & maanden onze communicatiekanalen mee in om jullie aanbod in de markt te zetten 👊

Maandag 4 mei / Vanaf vandaag kan je als onderneming de corona compensatiepremie aanvragen bij VLAIO.

Vandaag kan dat voor wie zich vooraf heeft aangemeld via deze corona-update, via: https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin. Vanaf morgen kan het voor iedereen.

Deze eenmalige premie van 3000€ gaat naar ondernemingen die niet verplicht werden om te sluiten maar een zware omzetdaling van minstens 60% ten gevolge van de coronamaatregelen, hebben geleden. Voor zelfstandigen in bijberoep bedraagt de premie 1500€. Check alle voorwaarden op vlaio.be/coronacompensatiepremie.

Ondernemingen die een verminderde omzet hebben die niet gerelateerd is aan de coronacrisis komen niet in aanmerking. Welke ondernemingen kunnen een corona compensatiepremie aanvragen?

 • Ondernemingen met als hoofdactiviteit:

  • De eventsector en andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de coronamaatregelen worden getroffen;

  • (...)

 • Zelfstandigen in bijberoep die verplicht moesten sluiten ingevolge de opgelegde federale maatregelen, maar die niet in aanmerking komen voor de corona hinderpremie.

 • Ondernemingen die niet verplicht hun fysieke vestiging moesten sluiten, maar een substantiële exploitatiebeperking ondergaan ten gevolge van de opgelegde federale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Tip: Lees zeker de beknopte en concrete handleiding om te weten welke gegevens je moet invullen. Je kan deze op de Vlaio website downloaden.

OPGELET: naar wij reeds vernamen:

 • Je initiële verklaring volstaat 'op eer', maar controles zullen wellicht volgen (!)

 • Je zal niet én de compensatiepremie én de achtergestelde lening van PMV kunnen genieten. Is je onderneming echt in zware financiële moeilijkheden, bespreek dan eerst met je CFO of boekhouder of de PMV lening niet interessanter is (dan de éénmalige 3000€ compensatiepremie)

Veel succes!

#samentegencorona

👊

Vrijdag 24 april / De Nationale Veiligheidsraad beslist over de eerste stappen van een mogelijke exitstrategie na 3 mei.

Het verdict:

De huidige regels blijven van kracht, ongeacht in welke afbouwfase we ons bevinden (bv. social distancing, regelmatig de handen wassen…)

Mondmaskers worden de norm. Het bedekken van mond en neus staan centraal in de afbouwstrategie die de Nationale Veiligheidsraad voor ogen ziet. Dit wordt aanbevolen in openbare ruimtes, maar verplicht op het openbaar vervoer voor gebruikers van 12 jaar en ouder.

Fase 1a, vanaf 4 mei: Telewerk blijft voorlopig de norm. Indien dit niet kan, kunnen bedrijven, mits het volgen van de opgelegde gezondheidsmaatregelen, terug opstarten. Stoffenwinkels mogen de deuren openen, omdat zij noodzakelijk zijn voor het produceren van zelfgemaakte mondmaskers. Fysieke activiteit in openlucht met maximaal twee personen is toegestaan, mits het respecteren van social distancing.

Fase 1b, vanaf 11 mei: Winkels mogen terug open, ongeacht hun grootte of sector, indien ze voldoen aan de opgelegde voorwaarden.

Fase 2, vanaf 18 mei: De heropening van musea kan overwogen worden onder voorwaarden. Verder kunnen ploegsporten mogelijk worden in de buitenlucht en zullen bepaalde studiejaren in scholen de lessen kunnen hervatten. Ook beslissingen over het houden van privé-bijeenkomsten, het toegestane aantal personen aanwezig bij huwelijken en begrafenissen, en dagtrips in eigen land worden mogelijks besproken.

Fase 3, ten vroegste vanaf 8 juni: de modaliteiten voor een mogelijke heropening van de restaurants, en in een later stadium eventueel bars kan worden besproken onder strikte voorwaarden. Ook de toekomst van zomeractiviteiten zoals buitenlandse reizen, kampen van jeugdbewegingen, stages en kleinere openluchtevenementen zullen mogelijks besproken worden. We hopen dus snel op duidelijkheid.


Donderdag 23 april / PMV lanceert in mei de achtergestelde lening op 3 jaar. 

Voor collega's die in financiële problemen dreigen te komen, en voor wie de snelle banklening van 1 jaar (en dan meteen 100% terugbetalen in juni 2021) geen oplossing is, is de PMV lening een gouden kans. House of Events is vanaf dag 1 met PMV in contact hierover - ze houden ons op de hoogte.

De lening aanvragen kan op dit moment nog niet. PMV heeft nog formeel de goedkeuring nodig van Europa om de achtergestelde lening in de markt te mogen zetten. Voor die goedkeuring mikken zij op mei.

Zodra die er is, stelt PMV de online module op hun site open waarmee je de lening kan aanvragen. Je kan wel al intekenen op de site, om als eerste de concrete info begin mei te ontvangen.


Vrijdag 17 april / VLAIO streeft ernaar om de digitale aanvraagmodule van de compensatiepremie tegen 1 mei online te zetten.

Door de genomen maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, kampen tal van bedrijven op dit moment met financiële moeilijkheden. Om deze bedrijven te ondersteunen, werd een corona compensatiepremie toegestaan. (Opgelet: enkel bedrijven die te maken kregen met een omzetdaling van 60% of meer, komen hiervoor in aanmerking.) Deze premie bedraagt 3000 euro. Ook zelfstandigen of diegenen die een bijberoep uitoefenen worden ondersteund met een premie van 1500 euro. Jammer genoeg kan op dit moment nog geen aanvraag worden ingediend. VLAIO streeft er echter naar om deze tegen 1 mei online te zetten. 


Woensdag 15 april / Premier Wilmès kondigde zonet aan dat de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, zoals velen hadden verwacht, worden verlegd tot en met 3 mei.

Daarnaast besliste de Nationale Veiligheidsraad dat alle massa-evenementen tot en met 31 augustus niet mogen doorgaan. Het is echter onduidelijk welke evenementen als ‘massa-evenementen’ beschouwd worden. Op 3 mei zou hier meer duidelijkheid over moeten komen. Om de impact op de evenementensector te beperken, besliste de minister van Economie om de verplichte terugbetaling van tickets voor 3 maanden op te schorten en wordt de afgifte van een tegoedbon die gelijk is aan het betaalde bedrag, toegestaan. Ook alle publieke evenementen, onafhankelijk de grootte van het evenement, worden verboden (ten minste) tot en met 8 juni. Daarna zou beslist worden over de toekomst van kleinere evenementen. Om het wat dragelijker te maken voor de bevolking, mogen tuincentra en doe-het-zelfzaken vanaf 18 april de deuren terug openen, mits het in acht nemen van het social distancing principe.

Donderdag 14 april / De compensatiepremie uitgelegd

Op vrijdag 10 april werd op de Ministerraad van de Vlaamse regering (eindelijk) de compensatiepremie besproken. Gisteren, dinsdag 14 april late namiddag verscheen de finaal goedgekeurde tekst hierrond op hun website.

Korte samenvatting:

Wellicht zullen jullie allen deze compensatiepremie kunnen aanvragen (zodra Vlaio dit mogelijk maakt), de ene iets eenvoudiger dan de andere - zie opdeling in Categorie 1 (obv NACE codes) en Categorie 5 (zij die (nog) niet onder deze NACE codes vallen - een zogenaamde 'Catch all' categorie).

Opgelet: geen cumul mogelijk, ook niet met de achtergestelde leningen van PMV waar jullie mogelijks naar uitkijken (aan te vragen zodra PMV akkoord krijgt op dit product vanuit Europa).

Vandaag kun je de compensatiepremie nog niet aanvragen - schrijf je via deze link in om op de hoogte te worden gebracht zodra dit mogelijk wordt.

Meer informatie en uitleg over de compensatiemaatregel vind je hier.

Donderdag 9 april / Bovenop Vlaamse premie van 1.500 euro: “645 euro per maand voor 30.000 zelfstandigen in bijberoep”

Goed nieuws voor bijna 30.000 zelfstandigen in bijberoep: ook zij kunnen nu aanspraak maken op een ‘halve’ overbruggingsuitkering, laat minister van Zelfstandigen Denis Ducarme (MR) weten. Wie met zijn bijberoep meer dan 6.996 euro per jaar verdient, heeft recht op een uitkering van minstens 645 euro per maand. En dat is bovenop de Vlaamse compensatiepremie van 1.500 euro.

(Bron: HLN.be

Woensdag 1 april / Eenmalige premie van 3000€ voor inkomstenverlies

De Vlaamse Regering lanceert nieuwe steunmaatregelen voor ondernemers en bedrijven die inkomensverliezen lijden door de coronacrisis. 

Deze vier maatregelen neemt de Vlaamse Regering:

 1. Eenmalige compensatie van 3.000 euro. Ondernemingen die 60 procent van hun omzet zien dalen tussen halfweg maart en eind april krijgen een eenmalige premie van 3.000 euro. Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven in de evenementensector, of bijvoorbeeld  kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen en logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen. Zij leggen dan een verklaring op eer af, die achteraf wel kan worden gecontroleerd. Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen gebruik maken van een (verlaagde) compensatiepremie. Voorwaarde is dat ze ofwel sociale bijdragen betalen zoals in hoofdberoep, ofwel niet meer dan 80 procent tewerkgesteld zijn in hun hoofdberoep.
 2. Uitbreiding waarborgcapaciteit. Voor grote bedrijven gaat de overheid meer waarborg staan als die bedrijven moeite hebben om hun leningen af te betalen: de waarborgcapaciteit van Gigarant (waarborgen boven 1,5 miljoen) wordt uitgebreid van 1,5 miljard naar 3 miljard euro. Grote bedrijven kunnen zo een speciale Covid-19-waarborg krijgen. 
 3. Achtergestelde leningen van 3 jaar. Voor kmo’s (met een focus op start-ups en scale-ups) komen er achtergestelde leningen van drie jaar met een verlaagde rentevoet, waarvoor 250 miljoen euro wordt voorzien.
 4. 200 miljoen voor ‘gesubsidieerde’ sector. Er komt een noodfonds voor gesubsidideerde sectoren, zoals cultuur, jeugd, sport en media.

Deze maatregelen komen bovenop het eerste pakket steunmaatregelen die de Vlaamse Regering eerder al trof.

(Meer info: Website Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse Regering)

Maandag 30 maart / Overleg met BESA & oprichting FED.event

BESA beloofde ons vrijdag dat ze onze vraag om de 'huwelijks- en privé events sector' consequent mee op te nemen in hun schrijvens (ism ACC Belgium) aan de kabinetten van Crevits/Muylle/Borsus zullen meenemen in hun overleg.

Onder leiding van Manu Blancquaert wordt intussen (ook*) FED EVENT opgericht als koepelfederatie voor alles & iedereen events-related, waarbij de huwelijkssector als deelsector zal worden vertegenwoordigd en wij vinger aan de pols zullen houden voor jullie. Manu slaagde er onder andere reeds in de Facebook groep EVENT & ENTERTAINMENT FREELANCERS SOS te doen uitgroeien tot 5000+ leden, en groeit elke dag in professionalisme. Zij die lid wensen te worden, kunnen dat doen via deze link. We kijken hun acties graag tegemoet. (*we steunen alle initiatieven die momenteel de sector proberen te helpen - we helpen mee waar mogelijk)

Vrijdag 27 maart / Maatregelen verlengd van 3 april naar 19 april

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart, uitgebreid met de ministers-presidenten, is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei. De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd worden. De Nationale Veiligheidsraad zal daarvoor op gezette tijdstippen bijeen komen. 

De details van de maatregelen zijn beschikbaar op de website www.info-coronavirus.be.

Vrijdag 27 maart / Vanaf vandaag kun je de hinderpremie aanvragen

Omwille van de coronamaatregelen worden sommige bedrijven verplicht de deuren te sluiten. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona hinderpremie in het leven geroepen. De corona hinderpremie bedraagt 4000 euro voor bedrijven met een fysieke inrichting die verplicht volledig moeten sluiten. 

Vraag je hinderpremie aan: https://www.aanvraagcoronapremie.be

Donderdag 26 maart / Verzekeraars schelden premies tijdelijk kwijt voor werknemers

De verzekeringssector volgt de bankensector en gaat uitstel van premie-betaling geven aan wie getroffen is door de coronacrisis. De Nationale Bank van België én de verzekeringssector hebben overeenstemming bereikt over een pakket maatregelen om de impact van de coronacrisis te milderen.

(Bron: De Standaard)

Woensdag 25 maart / "Er komt ook een regeling voor... "

"MP Jambon engageerde zich in Vlaparl net voor regeling ter compensatie van verlies voor wie niet verplicht moet sluiten" (Facebook post Axel Ronse (NVA) gisteren)

De Standaard kopt: 'Nieuwe regeling naast hinderpremie'

"Minister-president Jan Jambon benadrukte dat de gezondheid van mensen voor gaat, maar dat de gezondheid van de economie ook belangrijk is. Hij wees erop dat de kappers, die sinds kort moeten sluiten, nu ook in aanmerking voor hinderpremie. 'Dat wil niet zeggen dat we geen oog hebben voor andere vragen, van de freelancers, van het jeugdwerk, de culturele sector, de sportwereld, enz. Er komt ook een regeling voor die mensen."

(Bron: De Standaard)

"De regeling wordt as we speak uitgewerkt en zal binnenkort bekendgemaakt worden. Event sector, autocarsector, deejays, traiteurszaken die sluiten omwille van ernstig omzetverlies, krantenwinkels, ... Nog even geduld dus. Help is on the way" (Lett. extra comment van Axel Ronse onder initiële post)

Maandag 23 maart, 21.20 / Nederland verbiedt bijeenkomsten tot 1 juni

In Nederland zijn alle samenkomsten en evenementen nu tot 1 juni verboden, ook samenscholingen van minder dan 100 mensen. Eerst waren bijeenkomsten tot 6 april verboden. 

(Bron: VRT.be

Zondag 22 maart / Banken zeggen kredietpakket van 50 miljard € en tijdelijk uitstel van betaling bankleningen voor particulieren en bedrijven toe

De regeling is van belang voor bedrijven die door de uitbraak van het coronavirus in financiële problemen komen. Er zijn twee grote luiken: zes maanden uitstel van betaling aan banken én de mogelijkheid om een overbruggingskrediet te krijgen voor 12 maanden.

(Bron: De Standaard)

Meer nieuws op Voka.be 

Vrijdag 20 maart / Voka verheugd over ‘coronaprocedure’ voor tijdelijke werkloosheid

Werkloosheid door corona vanaf 13 maart wordt in alle gevallen als overmacht beschouwd. Dat maakt het voor de ondernemingen een stuk eenvoudiger. Naast de eenvormige procedure werd ook het stelsel zelf vereenvoudigd. Het geldt nu voor arbeiders en bedienden zodat meer bedrijven voor hun medewerkers een aanvraag kunnen indienen. Bovendien zorgt de automatische toekenning meteen voor duidelijkheid en een aanzienlijke versnelling, die bedrijven en hun werknemers meteen zekerheid biedt.

Ontdek hier hoe de vereenvoudigde procedure eruit gaat zien.

(Bron: Voka)

Donderdag 19 maart / Nieuwe en extra fiscale steunmaatregelen

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), konden al steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën (zie de blokken hieronder en deze website van de FOD Financiën). De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten. 

Uitstel voor het betalen van de btw-aangiften en bedrijfsvoorheffing

Je krijgt automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen. Dit uitstel geldt voor:

Btw

Betaling voor: 

 • maandaangifte, februari 2020, termijn verlengd tot 20 mei 2020
 • maandaangifte, maart 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020
 • kwartaalaangifte, 1e kwartaal 2020 - termijn verlengd tot 20 juni 2020

Bedrijfsvoorheffing 

 • maandaangifte, februari 2020, termijn verlengd tot 13 mei 2020
 • maandaangifte, maart 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020
 • kwartaalaangifte, 1e kwartaal 2020 - termijn verlengd tot 15 juni 2020

Naast dit automatisch uitstel van betaling, kan je voor de betaling van de schulden voor de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen (zie hieronder) aanvragen. Via deze aanvraag kunnen bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan.

Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.

Meer info vind je op de site van FOD Financiën

(Bron: www.unizo.be/corona)

Donderdag 19 maart / COVID-19: OVERZICHT STEUNMAATREGELEN VOOR BEDRIJVEN

Je vindt hier een actueel overzicht van alle relevante links naar economische, sociale en fiscale steunmaatregelen voor bedrijven die uitgevaardigd werden door zowel de federale als gewestelijke regeringen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19.

https://www.vbo.be/actiedomeinen/veiligheid--welzijn-op-het-werk/veiligheid--welzijn-op-het-werk/covid-19-overzicht-steunmaatregelen-voor-bedrijven_2020-03-17/

(Bron: VBO)

Woensdag 18 maart, 16.00 / Uitbreiding hinderpremie

De hinderpremie wordt uitgebreid naar alle ondernemingen die omwille van de (nieuwe) overheidsmaatregelen verplicht zijn te sluiten. Bovendien wordt de premie nu toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is.

Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. 

De toepassing hiervoor is nog in volle ontwikkeling. Je kan alvast je e-mailadres achterlaten zodat men jou informeert van zodra de toepassing actief is.

Woensdag 18 maart / Actieplan voor jouw bedrijf in corona-tijden​​​​​​​

Daar sta je dan. Het event seizoen zou nét van start gaan, veel voorbereidingen waren reeds achter de rug tot plots... het coronavirus toeslaat en je planning (zwaar) verstoort. Nadat het eerste puin is geruimd en onze nieuwe realiteit ons duidelijk wordt, biedt deze periode van crisis misschien ook wel een opportuniteit. 

Onze tips voor je bedrijf in tijden van corona lees je hier.

Woensdag 18 maart / Betalingsuitstel belastingen

Vandaag werd vanuit de FOD Financiën een belangrijke steunmaatregel aangekondigd met betrekking tot de betaling van btw en bedrijfsvoorheffing en van de personenbelasting en vennootschapsbelasting. Concreet wordt een betalingsuitstel van twee maanden toegekend. Op die manier wil de federale overheid extra financiële ademruimte creëren voor bedrijven en ondernemers tijdens deze uitzonderlijke periode.

Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing

Ondernemers krijgen een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen. Dit uitstel geldt voor:

Btw

- Aangifte februari 2020: uitstel betaling tot 20 mei 2020

- Aangifte maart 2020: uitstel betaling tot 20 juni 2020

- Aangifte 1e kwartaal 2020: uitstel betaling tot 20 juni 2020

Bedrijfsvoorheffing

- Aangifte februari 2020: uitstel betaling tot 13 mei 2020

- Aangifte maart 2020: uitstel betaling tot 15 juni 2020

- Aangifte 1e kwartaal 2020: uitstel betaling tot 15 juni 2020

Naast dit automatisch uitstel van betaling, kunnen ondernemers voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen. Via deze aanvraag kunnen bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan.

Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.

Bron: FOD Financïen

Dinsdag 17 maart 2020, 16.32 / Officiële communicatie (via mail, op onze vraag tav de bevoegde instanties) rond de aanpassing van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen door Partena Professional: 

"Zelfstandigen die problemen ondervinden door het coronavirus, kunnen een beroep doen op de derde pijler van het overbruggingsrecht – gedwongen onderbreking – indien zij aan alle voorwaarden voldoen.

Dit beperkt zich niet enkel tot de quarantaine van de zelfstandige maar geldt voor de volledige situatie waarin de zelfstandige zijn activiteit moet onderbreken (rechtstreeks of onrechtstreeks) wegens het coronavirus.

Voorbeelden:

 • Werknemers die in quarantaine werden geplaatst, komen niet opdagen
 • Leveringen worden onderbroken
 • De activiteit vermindert (vermindering reservaties, vermindering van de bezettingsgraad, verhoging van de annulaties, …) en de verderzetting van de activiteit wordt verlieslatend

De toekenning van de derde pijler van het overbruggingsrecht zou flexibel moeten zijn in gevallen die gelinkt zijn aan het coronavirus. Zodra er een beginnend bewijs is dat de onderbreking gelinkt is aan het coronavirus, mag het overbruggingsrecht voor deze situatie aanvaard worden, op voorwaarde dat de andere wettelijke voorwaarden worden nageleefd.

De huidige wetgeving omtrent overbruggingsrecht zou ook moeten aangepast worden, in die zin dat zelfstandigen die hun activiteit voor een korte periode, maar minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen, onderbreken, ook recht kunnen hebben op een financiële uitkering.

In afwachting en onder voorbehoud van de goedkeuring van dit wetsvoorstel, heeft de Minister van de Zelfstandigen al de volgende details over deze maatregel meegedeeld: De zelfstandige die gedwongen wordt om zijn activiteit te onderbreken wegens overmacht (derde pijler) zal voortaan recht hebben op een financiële uitkering tussen 25% en 100% van het bedrag van de maandelijkse financiële uitkering, afhankelijk van het aantal periodes van 7 opeenvolgende kalenderdagen waarin hij wordt gedwongen om te onderbreken.

Dagen onderbreking

Zonder gezinslast

Met gezinslast

7 tot 13

322,92 euro

403,53 euro

14 tot 20

645,84 euro

807,05 euro

21 tot 27

968,77 euro

1.210,58 euro

28 en meer

1.291,69 euro

1.614,10 euro

Deze maatregel is bedoeld om alle gevallen van gedwongen onderbreking te dekken binnen het kader van de derde pijler en die zich voordoen vanaf 1 maart 2020.

Deze aanpassing zal enkel van toepassing zijn voor zelfstandigen die recht hebben op geen enkele financiële uitkering binnen het klassieke kader van de regels van begin en einde toekenning van de financiële uitkering (geldende wetgeving).

Voorbeelden:

 1. Een zelfstandige die gedwongen wordt om zijn zelfstandige activiteit van 14 maart tot 22 maart (herneming 23 maart) te onderbreken, zal, wanneer de wet zal aangepast zijn, de helft van de huidige financiële uitkering kunnen vragen (645,84 of 807,05 euro ingeval van gezinslast), voor zover aan alle andere voorwaarden wordt voldaan.
 2. Een zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit van 14 maart tot en met 5 juni moet onderbreken (herneming op 6 juni), kan een financiële uitkering vragen voor de maanden april en mei, op basis van de geldende wetgeving (in totaal twee maal 1.291,69 euro of twee maal 1.614,10 euro ingeval van gezinslast).

Wij houden u op de hoogte zodra de nieuwe maatregel definitief wordt aangenomen."

Dinsdag 17 maart 2020, 13.10 Breaking! De kamer stemde in de commissie net versoepeling (ook voor starters, niet enkel bij stopzetting maar ook vermindering van activiteiten) overbruggingsrecht zelfstandigen. Donderdag plenair. Vraag het asap aan via uw sociaal verzekeringsfonds! Concreet = 1.290 euro per maand als alleenstaande // 1.614 indien gezinslast.

Maak er gebruik van!

(Bron: Facebook post van Axel Ronse, Vlaams Volksvertegenwoordiger N-VA bij Vlaams Parlement)

Maandag 16 maart 2020 / Vakverenigingen eventsector sturen open brief naar regering met steunvoorstel coronavirus

De Belgische eventsector verenigt zich in de strijd tegen het coronavirus. De vakverenigingen ACC Belgium, Febelux, BESA en Becas vragen de ministers van economie, Nathalie Muylle, Hilde Crevits en Willy Borsus om extra zuurstof voor de zwaar getroffen sector. House of Weddings & House of Events scharen zich mee achter dit initiatief en publiceren hierbij de open brief aan de ministers:

Geachte Mevrouw de Minister,

Wij danken u voor uw snelle reactie vorige week vrijdag op de vraag van de event-sector naar concrete steunmaatregelen.

Onze sector wordt zowel op financieel als op sociaal vlak hard geraakt door inkomstenverlies en werkloosheid. Als vakvereniging proberen we de schade voor de sector te overzien, onze leden te beschermen en wensen we graag met u verder in dialoog treden over concrete maatregelen om de sector te ondersteunen in deze crisis.

We willen via deze weg dan ook een concreet voorstel met jullie delen:

Wij vragen als concrete  steunmaatregel de 100% fiscale aftrekbaarheid van alle evenementen die in boekjaar 2020 en 2021 georganiseerd worden door een (erkend) eventbureau. Van deze eenvoudige maar duidelijke maatregel zal de ganse sector - de eventbureaus, de eventlocaties, de cateringbedrijven, de toeleveranciers en de freelancers - de positieve impact voelen.

Waarom is deze maatregel nodig?

Onze sector vertegenwoordigt om en bij de 3.200 ondernemingen en 80.000 werknemers, waaronder ook veel zelfstandigen en freelancers, die momenteel allemaal technisch werkloos zijn en zonder inkomsten vallen.

De eventsector is een hardwerkende industrie en wij zullen er voor zorgen dat er in 2020 en 2021 harder gewerkt wordt dan ooit tevoren om de schade op te vangen. Maar dat kunnen we niet zonder extra zuurstof. Daarom stellen wij bovenstaande steunmaatregel voor die de overheid nauwelijks geld kost, maar de sector wel een belangrijke boost geeft zodra deze crisis achter de rug is.

Onze leden proberen immers zoveel mogelijk evenementen  te verplaatsen naar de nabije toekomst, maar de onzekerheid over wanneer iedereen terug aan de slag kan is op dit moment nog zeer groot. 

De lente is een cruciale periode voor de sector en niemand weet hoelang deze impasse nog kan duren. Bovendien moet onze sector rekening houden met een vertragende factor. Eens we opnieuw evenementen mogen organiseren, zal het gemiddeld 6 à 8 weken duren vooraleer die kunnen plaatsvinden. Dat betekent dat de meeste bedrijven en freelancers pas na die periode opnieuw inkomsten zullen ontvangen. Momenteel worden heel wat evenementen naar het najaar verschoven met als gevolg dat de capaciteit al snel een maximum zal bereiken in die periode, wat opnieuw voor veel bedrijven inkomstenverlies zal betekenen.

Als industrie die mensen bij elkaar brengt, willen wij graag helpen om post-corona de hele samenleving opnieuw op de been te brengen, met positieve gevolgen voor de Belgische economie.

Vandaag reiken wij dan ook de hand naar de Belgische federale en regionale overheden met onze kennis en logistieke expertise om deze crisis het hoofd te bieden. Onze leden kunnen bijvoorbeeld helpen met het organiseren van ontsmettingszones aan treinstations, het opzetten van tenten voor ziekenhuizen, het op punt zetten van logistieke flows, het uitwerken van sensibiliseringscampagnes, enz. Ook hier nodigen we jullie uit om ons als een constructieve partner te zien, die wil bijstaan waar nodig.

Wij treden graag verder met u in dialoog betreffende beide bovenstaande voorstellen en kijken uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groeten,

Johan Vandepoel

PS.: Wij hebben vernomen dat er morgen een overleg plaatsvindt over een aantal steunmaatregelen en willen hierbij, indien mogelijk, als betrokken sector graag mee aan de tafel zitten.

Johan Vandepoel 
CEO ACC Belgium

Schrijf je in en ontvang onze nieuwsbrief met leuke nieuwigheden in de eventsmarkt, trends, tips en tricks en nog veel meer.